S2 -aineopinnot ja Kielitietoinen koulutus -verkkokurssi - S2 -koulutusta monikielisten oppijoiden opettajille

Tavoite: Toteutetaan kaksi koulutusta opettajille: lyhytkestoinen didaktiikan täydennyskoulutus S2 -opettajille sekä pitkäkestoinen S2-koulutus opettajille, jotka tarvitsevat S2 -opetuksen valmiuksia. Lyhytkestoisen koulutuksen tavoitteena on vahvistaa kielitietoisen koulutuksen toteutusta erityisesti perusopetuksessa. Lisäksi koulutuksen sisällöistä on hyötyä toisen asteen ja nivelvaiheiden sekä ammatillisen koulutuksen opettajille, jotka haluavat kehittää kieli- ja sisältöopetuksen integrointia työssään. Pitkäkestoinen koulutus tarjoaa laaja-alaista pedagogista ja arviointiosaamista opettajille, joiden tehtäviin sisältyy S2 -opetusta eri kouluasteilla.  
Kumppanit: Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Aika: 1.8.2018-31.7.2020
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Lisätiedot: yliopistonopettaja Nina Reiman, nina.reiman(a)jyu.fi