Omalle polulle korkeakouluun

Tavoite: Hankkeessa etsitään keinoja luoda joustavia ja sujuvia koulutuspolkuja toiselta asteelta korkea-asteelle. Pyrkimyksenä on opintopolkujen sujuvoittaminen sekä osuvien koulutusvalintojen edistäminen. Lisäksi pyritään ehkäisemään epätarkoituksenmukaisia koulutusvalintoja ja opintojen keskeyttämisiä. Kehittämistyö kohdistetaan lukiossa ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskeleviin nuoriin sekä toisen asteen koulutuksen ja korkeakoulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöön.
Kumppanit: JY, JAMK ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Aika: 2015-30.6.2018
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
Lisätiedot: Omalle polulle korkeakouluun -blogi