Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus (AVOT-hanke)

Tavoite: Rakentaa avoimen korkeakouluopetuksen valtakunnallisesta tarjonnasta osaamiskokonaisuuksia, jotka palvelevat työssä tai työttömänä olevia asiantuntijoita. Hankepilotit toteutetaan ICT-, sosiaali- ja terveys -aloilla sekä biotalous ja ympäristö -alalla. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu vastaavat toimintamallin rakentamisesta yhdessä alakohtaisten pilottien kanssa.
Kumppanit: JY, TY, HY, UEF, ÅA, DIAK, Karelia, JAMK ja Yrityssalo Oy. Koordinaattorina on Turun yliopisto. 
Aika: 2015-31.8.2018
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
Tuotokset:

  1. Työelämälähtöiset osaamiskokonaisuudet avointen korkeakoulujen yhteistyönä. 2018. M. Karjalainen, M. Korva, T. Pintilä & K. Sahlman (toim.). Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 248. 
  2. Verkkosivusto
  3. Toimintamallin tiivistelmä, työkirja 

Lisätiedot: AVOT-hankkeen sivut ja Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus -blogi ja kehittämispäällikkö Merja Karjalainen merja.karjalainen(a)jyu.fi