Uudenlaisen eurooppalaisen aikuisopiskelijoille suunnatun koulutuskonseptin kehittäminen
(European SLP’s for continuous professional development and lifelong learning – E-SLP )

Tavoite: Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uudenlaista eurooppalaisille aikuisopiskelijoille suunnattua koulutuskonseptia. Koulutus on ajallisesti rajattu nykyisiä tutkintoja suppeammaksi (5-60 op), se on mahdollista suorittaa etäopiskeluna työn ohessa ja opinnot ovat sijoitettavissa osaksi laajempaa tutkintoa. Tavoitteena on nostaa aikuisväestön koulutustasoa ja vastata työelämän tarpeisiin nykyistä joustavammilla tavoilla.
Kumppanit: Yhteensä 12 etä- ja verkko-opetukseen erikoistunutta yliopistoa ja kaksi kansallista järjestöä 13 eurooppalaisesta maasta. Koordinaattorina on European Association of Distance Teaching Universities (EADTU).
Aika: 1.1.2018-31.12.2020
Rahoittaja: ERASMUS+, Initiatives for Policy Innovation - European Forward-Looking Cooperation Projects
Lisätiedot: Kansainvälisten asioiden suunnittelija, projektin yhdyshenkilö Päivi Kananen, paivi.kananen(a)jyu.fi ja yliopistonopettaja, tutkija Virpi Uotinen, virpi.uotinen(a)jyu.fi