Etä- ja verkko-opiskelijoiden sähköisten tunnistamis- ja arviointimenetelmien kehittäminen ja testaaminen TeSLA (Adaptive Trust-based e-assessment System for Learning)

Tavoite: Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan sähköistä arviointijärjestelmää, jonka avulla voidaan tunnistaa opiskelijat ja tehtävien tekijät joko täysin tai osittain sähköisissä oppimisympäristöissä. Hankkeen tavoitteena on parantaa opiskelijoiden verkko-opiskelumahdollisuuksia. Jyväskylän yliopistolla on omien opiskelupilottien ja testiryhmien lisäksi keskeinen rooli saavutettavuuden ja esteettömyyden kysymyksissä ja siten vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksien parantamisessa.
Kumppanit: 18 yliopisto-, yritys- ja laadunvarmistustoimijaa eri puolilta Eurooppaa. Koordinaattorina on Katalonian avoin yliopisto.
Aika: 2016-31.12.2018
Rahoittaja: EU Horizon 2020
Lisätiedot:  Hankkeen englanninkieliset verkkosivut 
TeSLA-työryhmän johtaja yliopistonopettaja Tarja Ladonlahti, tarja.ladonlahti(a)jyu.fi