Toinen reitti yliopistoon (TRY-hanke)

Tavoite: Korkeakoulujen opiskelijavalintajärjestelmän uudistuessa todistusvalinnan ja pääsykokeiden rinnalle tarvitaan vaihtoehtoisia reittejä korkeakouluopintoihin. TRY-hankkeen tavoitteena on kehittää, pilotoida ja vakiinnuttaa käyttöön vaihtoehtoisia mahdollisuuksia osoittaa valmiuksia korkeakouluopintoihin ylioppilastutkinnon lisäksi. Avoimena yliopisto-opetuksena suoritettavat opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa sekä osaamistaan, korkeakoulukelpoisuuttaan että edellytyksiään menestyä yliopisto-opinnoissa. Lisäksi hankkeessa kehitetään eri reitteihin liittyvää neuvontaa, ohjausta ja opintopalveluita. 
Kumppanit: OKM, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Taideyliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. Jyväskylän yliopisto koordinoi hanketta.
Aika: 1.8.2018-31.12.2020
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Lisätiedot: TRY-hankkeen verkkosivu ja projektipäällikkö Paula Savela, paula.savela(a)jyu.fi