Ajankohtaista

Avoimen opinnot tuottavat motivoituneita tutkinto-opiskelijoita

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen työpaketti 2:n tapaamisessa Jyväskylässä keskusteltiin siitä, millaisia opiskelijoita avoimen yliopiston väylältä tulee. Eri yliopistojen toisistaan riippumaton kokemus oli se, että aiemmin avoimessa yliopistossa opiskelleet tutkinto-opiskelijat ovat motivoituneita ja akateemisilta taidoiltaan edistyneitä.

Yliopistot esittelivät vaihtoehtoisia reittejä tutkintokoulutukseen Jyväskylässä

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen työpaketti 2 kokoontui Jyväskylän yliopiston koulutuspäällikkö Satu Vuoren johdolla helmikuussa Jyväskylässä. Tapaamisessa käytiin läpi nykyisiä ja suunnitteilla olevia avoimen yliopiston väyliä sekä opiskelijavalintalinjauksia ja reittiprosessin vaiheita avoimen yliopiston ja tiedekunnan välillä. Reittejä esittelemässä olivat Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi. Lisäksi keskusteluun osallistui työpaketissa 2 mukana oleva Alkio-opisto.

Elinikäisen oppimisen työpajassa tutustuttiin yliopistojen pilottisuunnitelmiin

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen työpaketti 3 tapasi Turun yliopistolla työpajapäivän merkeissä tammikuun lopussa. Työpajassa kuultiin yhteensä 11 eri esitystä siitä, miten avoimen yliopiston opinnot voisivat olla osana yliopistojen opiskelijavalintaa eri hakukohteissa. Samalla keskusteltiin työpaketin yhteisistä toimenpiteistä ja tavoitteista.

Taideyliopisto luottaa osaamisen näyttöön opiskelijavalinnassa

Taideyliopisto pilotoi keväällä 2019 avoimen yliopiston väylää englanninkieliseen Arts Management -maisteriohjelmaan. Tulevana keväänä avoimen yliopiston opinnoilla pääsee suoraan kaksiosaisen haun toiseen vaiheeseen. Seuraavassa haussa keväällä 2021 avoimen väylältä on mahdollista edetä suoraan Arts Management -maisteriohjelmaan tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta.

Millainen on uskottava valintaväylä, pohdittiin TRY-webinaarissa

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen ensimmäisessä webinaarissa 14.12.2018 kuultiin muun muassa hanketoimijoiden ajatuksia vaihtoehtoisten reittien kehittämisestä ja suunnittelusta sekä opiskelijan kokemuksesta avoimen väylästä reittinä tutkinto-opiskelijaksi.

Katso aloitusseminaari kuvina

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen aloitusseminaari pidettiin 1. marraskuuta Helsingissä. Tässä on katsaus päivän puhujiin ja sisältöihin kuvien kautta.