Ajankohtaista

Väliseminaarissa keskusteltiin opiskelijavalinnoista ja korkeakoulutuksen tarpeesta

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen seminaarissa todettiin, että avoimen väylä on jo nyt todellisuutta, mutta vielä monet asiat, kuten opintojen maksuttomuus, vaativat keskustelua. Eri hakukohteisiin vievät väylät ja tietoisuus näistä vaihtoehdoista ovat lisääntyneet hankkeen ansiosta. Lisää aloituspaikkoja kuitenkin tarvitaan, jotta avoimen väylästä saadaan uskottava opiskelijavalintatapa.

Tiedote: Avoi­men väy­läs­tä teh­dään us­kot­ta­vaa opis­ke­li­ja­valin­tata­paa

Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa (TRY) pilotoidaan uudistettuja avoimen väyliä eri yliopistoissa ja luodaan näin malleja opiskelijavalintatavoista todistusvalinnan ja valintakokeiden rinnalle. Lisäksi hankkeessa on kartoitettu väylien tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kriittisiä pisteitä oikea-aikaisen ohjauksen kehittämiseksi. Ensimmäisen hankevuoden työn tuloksia esitellään TRY:n väliseminaarissa 13.6. Jyväskylässä.

Miksi tarvitaan toinen reitti yliopistoon?

TRY-hanke kehittää avoimen yliopiston väylää ja pyrkii aktiivisesti kasvattamaan tietoisuutta siihen liittyen. Mutta miksi toinen reitti yliopistoon on tarpeellinen? Projektipäällikkö Paula Savela kertoo, mitä hyötyä avoimen väylän uudistamisesta on yhteiskunnan, yliopiston ja yksilön kannalta.

Toinen reitti yliopistoon hyödyntää palvelumuotoilua opintopalveluiden suunnittelussa

Opintopalveluiden opiskelijalähtöisyys nousi tärkeäksi tavoitteeksi jo Toinen reitti yliopistoon -hankkeen alkutaipaleella. Hankkeessa kehitettävien reittien tulisi olla sellaisia, että niihin liittyvä tiedottaminen, neuvonta ja ohjaus tukevat nimenomaan niiden käyttäjiä, opiskelijoita. Opintopalveluihin keskittyvä työpaketti 4 koordinoi parhaillaan hankkeen kolmen pilottireitin palvelumuotoilua.

Valinta tutkinto-opiskelijaksi aiempien yliopisto-opintojen perusteella lievittäisi hakijoiden paineita

”Suomi on aina perustanut menestyksensä koulutukselle. Yliopistojen opiskelijavalintojen uudistuksen keskeisenä koulutuspoliittisena pyrkimyksenä on varmistaa, ettei eri koulutuspoluilla ole umpikujia. Tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien luomiseksi uudistuksen ytimessä ovat todistusvalinnan ja valintakokeiden ohella vaihtoehtoiset väylät yliopistoon”, Jyväskylän yliopiston vararehtori Marja-Leena Laakso kirjoittaa Jyväskylän avoimen yliopiston blogissa.

Modulaariset opinnot vastaavat työelämän kysyntään – kehitteillä on joustava reitti hallintotieteiden kandidaatiksi

Itä-Suomen yliopisto ja Vaasan yliopisto kumoavat yhteistyön maantieteellisen mahdottomuuden: tutkintotavoitteinen reitti hallintotieteiden kandidaatiksi kulkee pitkin avointen yliopisto-opintojen verkkopolkuja. Uutta suunnitteilla olevassa jatkuvan oppimisen reitissä on opintojen modulaarinen rakenne, jollaista myös opetus- ja kulttuuriministeriö peräänkuuluttaa korkeakoulutuksen visiossaan.

Avoimen opinnot tuottavat motivoituneita tutkinto-opiskelijoita

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen työpaketti 2:n tapaamisessa Jyväskylässä keskusteltiin siitä, millaisia opiskelijoita avoimen yliopiston väylältä tulee. Eri yliopistojen toisistaan riippumaton kokemus oli se, että aiemmin avoimessa yliopistossa opiskelleet tutkinto-opiskelijat ovat motivoituneita ja akateemisilta taidoiltaan edistyneitä.