Ajankohtaista

Tiedote: Avoimen väylän uudistamisen suositukset tukevat yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämistä

Avoimen väylästä on kehitetty aktiivisesti uskottavaa opiskelijavalintatapaa todistusvalinnan ja valintakokeiden rinnalle. Vaikka kehittämistyötä valtakunnallisesti koordinoinut Toinen reitti yliopistoon -hanke (TRY) päättyy, tavoitteena on, että yliopistot jatkavat uudistamista. Sen avuksi hanke on laatinut suosituksia avoimen väylän kehittämiseksi. Suosituksia esitellään lähemmin TRY-hankkeen webinaarissa 14.4.2021.

Kevään 2021 korkeakouluhauissa yli 200 avoimen väylän hakukohdetta

Korkeakoulujen toisessa yhteishaussa 17.-31.3.2021 sekä toukokuun erillishauissa on mahdollista hakea noin 250 hakukohteeseen yliopistoissa avoimen väylän kautta. Hakua varten on oltava suoritettuna väyläopinnot, jotka määritellään jokaisen hakukohteen valintaperusteissa. Toinen reitti yliopistoon -hanke jakaa maaliskuussa väylävinkkejä somekanavissaan.

TRY-hankkeen julkaisusta ruotsinkielinen tiivistelmä

Marginaalista vakiintuneeksi valintatavaksi – Ideoita avoimen väylän kehittämiseen -kirjasta on julkaistu nyt myös ruotsinkielinen tiivistelmä. Se kokoaa yhteen Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa laaditut väylämallit sekä suositukset avoimen väylän kehittämiseksi.

Avoimen väylän uudistamisessa tunnistettiin kolme väylämallia

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen tehtävänä on ollut koota ja seurata hankkeessa mukana olevien yliopistojen tekemää väylien kehittämistyötä ja rohkaista uudistuksiin. Seurannan kautta on myös tunnistettu kolme väylämallia, jotka ovat jalostuneet perinteisestä avoimen väylästä kehittämishankkeen myötä.

TRY-hankkeessa tehtyä avoimen väylän kehittämistä kokoava kirja on julkaistu

Avoimen väylä tienä tutkintoon -seminaarissa 10.12.2020 (tallenne tulossa) julkaistiin Toinen reitti yliopistoon -hankkeen kirja ”Marginaalista vakiintuneeksi valintatavaksi – ideoita avoimen väylän kehittämiseen”. Kirjan on tarkoitus auttaa avoimen väylän kehittäjiä tulevaisuuden työssä, kun hanke päättyy. Kirjoitustyöhön osallistui kymmeniä ihmisiä yhdestätoista hankeyliopistosta.

Tiedote: Avoimen väylä tienä tutkintoon -seminaarissa tarkastellaan yliopistojen opiskelijavalintauudistusten vakiintumista ja vaikutuksia

Kun korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamis- ja kehittämishankkeet päättyvät vähitellen, vastuu jatkosta on yksittäisillä korkeakouluilla. Hakijan kannalta valtakunnallista yhteistyötä kannattaa tehdä jatkossakin. ”Yliopistojen yhteisen suunnittelutyön jatko on olennaista, jotta avoimen väylästä tulee hakijan näkökulmasta selkeä valintatapa”, Toinen reitti yliopistoon -hankkeen Paula Savela sanoo.

Avoimen väylällä opiskeluun on monia työelämäperäisiä syitä

Avoimen väylää suositaan myös työelämän tarpeiden vuoksi, mikä on huomioitu myös Toinen reitti yliopistoon -hankkeen kehittämistyössä. Tutkinnon koetaan parantavan oman osaamisen lisäksi muun muassa työllistymismahdollisuuksia. Työelämäpohjaisia syitä tutkinnon tavoitteluun tarkastelevat Toinen reitti yliopistoon -hankkeen Soila Lemmetty, Tuomo Kuivalainen ja Nina Haltia tuoreessa artikkelissaan Yliopistopedagogiikka-julkaisussa.

Opas avoimen väylän kehittämisen tueksi julkaistaan joulukuussa 2020

Toinen reitti yliopistoon -hanke kokoaa parhaillaan projektin tähänastisia tuloksia ja kokemuksia kirjoihin ja kansiin, jotta myös tulevaisuudessa avoimen väylien kehittäjät voivat hyödyntää hankeaikana syntyneitä ideoita ja hyviä käytänteitä väyliä uudistaessaan. Verkkoversiona ja painettuna kirjana tuotettava opas julkaistaan 10.12.2020 TRY-hankkeen loppuseminaarissa.

Kysy avoimen väylästä -infossa 20.8. tietoa väylästä hakutapana yliopistoon

Mitä "avoimen väylä" tarkoittaa? Kuka voi opiskella avoimen väylällä? Onko väylää tiettyyn oppiaineeseen? Kuinka paljon väyläopinnot maksavat? Miksi kannattaa hakea avoimen väylän kautta? Kysy avoimen väylästä -verkkotilaisuudessa 20.8.2020 voi esittää askarruttavia kysymyksiä avoimen väylään liittyen. Tilaisuuteen voi ilmoittautua 19.8. saakka.

Teologian väyläpilotti saa jatkoa heinäkuussa

Itä-Suomen yliopisto avasi viime kesänä 20 opiskelijan avoimen väylän pilottireitin läntisen teologian opintoihin. Syksyllä 2020 valitaan yhteensä 50 opiskelijaa kahteen väyläryhmään, sillä läntisen teologian lisäksi väyläopinnot avautuvat myös ortodoksiseen teologiaan.