Avoimen väylää kehitetään kokonaisvaltaisesti Oulussa

Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa mukana oleva Oulun yliopisto avaa avoimen väylän ovet reilusti auki suunnittelemalla reittejä jopa 23 hakukohteeseen. Valtakunnallisesti yhteisiä linjoja ja hyviä käytänteitä reittien toteuttamiseen kartoitetaan ja pohditaan niin hankkeessa kuin avoimen korkeakouluopetuksen neuvottelupäivillä marraskuussa 2019, kirjoittaa suunnittelija Diana Yletyinen Oulun yliopistosta.

Avoimen yliopiston väylät ovat olleet viime aikoina kovasti keskustelussa erityisesti valtakunnallisen Toinen reitti yliopistoon -hankkeen (TRY) myötä. Hankkeen aikana useat yliopistot Suomessa ovat kiinnittäneet huomioita omiin avoimiin väyliinsä. Esimerkiksi vaadittuja opintopistemääriä on pyritty vähentämään ja väylän kautta valittavien opiskelijoiden määrää on haluttu nostaa. Lisäksi hankkeen aikana on rakennettu uusia väyliä sellaisiin hakukohteisiin, jotka eivät ole mukana hankkeessa.

TRY-hankkeessa pilotoidaan malleja aidosti toimivista väylistä, koska toistaiseksi väylien vaatimuksissa on paljon vaihtelua. Muun muassa vaadittavien opintojen määrä vaihtelee vielä suuresti: osaan tutkinto-ohjelmista vaaditaan ainoastaan 10 opintopistettä ja toisiin jopa 60 opintopistettä. Lisäksi valintaperusteet määrittelevät, millainen kokonaisuus avoimen yliopiston opintoja opiskelijan on suoritettava, jotta hän voi hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi. Esimerkiksi Oulun yliopistossa avoimen väylän hakijoilta vaaditaan yleinen korkeakoulukelpoisuus. Avoimen väylät eroavat toisistaan myös sen osalta, onko ne määritelty omaksi hakukohteekseen vai onko väylä yksi valintatapajonoista.

Oulun yliopistossa olemme halunneet kehittää avoimen väyliä kokonaisvaltaisesti eikä ainoastaan niiden alojen osalta, jotka ovat mukana TRY:ssä. Vuoden 2019 yhteishaussa Oulun yliopistossa oli käytössä avoimen väylä vain kolmessa hakukohteessa, mutta vuoden 2020 yhteishakuun avoimen väyliä suunnitellaan 23 hakukohteeseen. Jatkossa avoimen väylän kautta valitaan tutkinto-opiskelijaksi Oulun yliopistoon pääsääntöisesti noin 10 prosenttia tai enemmän kaikista kyseiselle alalle valituista. Aiemmin väylän kautta on hyväksytty lähinnä yksittäisiä opiskelijoita.

Yhteisiä linjoja hahmotellaan neuvottelupäivillä

Avoimet korkeakoulut ovat tiivistäneet viime vuosina yhteistyötään muun muassa kokoontumalla vuosittaisille avoimen korkeakouluopetuksen neuvottelupäiville, jotka järjestää Avoimen Foorumi. Avoimen korkeakouluopetuksen neuvottelupäivät ovat tänä vuonna 13.-14.11.2019 Oulussa, Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella.

Neuvottelupäivien ohjelmassa on luvassa niin verkostotapaamisia kuin asiantuntijapuheenvuoroja. Ensimmäisenä päivänä perehdytään yhteistyöhön toisen asteen toimijoiden kanssa sekä korkeakouluun johtaviin avoimen väyliin. Nämä teemat ovat keskeisiä myös Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa, jossa kehitetään avoimen väylästä aidosti toimivaa opiskelijavalintatapaa yliopistoon. Väyläopintoja tarjoavat niin avoimet yliopistot kuin toisen asteen yhteistyöoppilaitokset, kuten kansanopistot ja työväenopistot.

Neuvottelupäivät tarjoavat siis keskustelufoorumin kaikkia avoimia korkeakouluja koskettavista asioista, joista voidaan tehdä myös yhteisiä kannanottoja sekä luoda uusia yhteistyömuotoja. Korkeakoulutuksessa yhteistyöteemoja on nostettu viime aikoina paljon esiin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmallien myötä, joissa yhteistyöopinnot on nostettu omaksi rahoituskohteekseen. Rahoitusmallissa on otettu esiin myös jatkuva oppiminen, jota pyritään jatkossa kehittämään paitsi täydennyskoulutuksella myös esimerkiksi avointen väylien ja polkuopintojen kautta. Oulun toisen neuvottelupäivän teemana onkin korkeakoulujen välinen yhteistyö ja jatkuva oppiminen.

Avointen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille suunnatusta tapahtumasta vastaavat tänä vuonna Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu.

Tervetuloa Ouluun!

Suunnittelija Diana Yletyinen, Oulun yliopisto

Diana Yletyinen  

Ilmoittaudu nyt vuoden 2019 neuvottelupäiville!
Ilmoittautuminen on auki 27.10. saakka.