Avoimen väylällä opiskeluun on monia työelämäperäisiä syitä

Avoimen väylää suositaan myös työelämän tarpeiden vuoksi, mikä on huomioitu myös Toinen reitti yliopistoon -hankkeen kehittämistyössä. Tutkinnon koetaan parantavan oman osaamisen lisäksi muun muassa työllistymismahdollisuuksia. Työelämäpohjaisia syitä tutkinnon tavoitteluun tarkastelevat Toinen reitti yliopistoon -hankkeen Soila Lemmetty, Tuomo Kuivalainen ja Nina Haltia tuoreessa artikkelissaan Yliopistopedagogiikka-julkaisussa.

Meneillään oleva yliopistojen opiskelijavalintauudistus tähtää etenkin nuorten sujuvaan korkeakoulutukseen siirtymiseen, mutta myös työikäisillä aikuisilla on tarve kehittää itseään ja kouluttautua lisää. Avoimessa yliopistossa opiskelun taustalla ovat usein ammatilliset syyt, kuten myös TRY-hankkeen kysely osoittaa, kun opiskelijan tavoitteena on tutkinto.

Keväällä 2019 toteutettu kysely kartoitti kokemuksia yli 660 opiskelijalta, jotka olivat päässeet tutkintokoulutukseen avoimen väylän kautta. Projektitutkijat Soila Lemmetty ja Tuomo Kuivalainen sekä tutkijatohtori Nina Haltia tarkastelevat kyselyssä 131 vastaajan esille nostamia työelämälähtöisiä opiskelun merkittäviä tekijöitä Yliopistopedagogiikka-julkaisun tuoreessa numerossa 1/2020.

Yhteiskunnallinen osaamisvaatimusten kasvu, työllistymistilanne, nykyisen työnantajan toimet sekä pätevöitymisen tarve nousivat aineistosta toistuvina teemoina. Tutkinnon koetaan olevan vahvuus työmarkkinoilla, keino pätevöityä ja parantaa omaa työllisyystilannetta sekä väline omassa työssä kehittymiseen.

Kehittämällä avoimen yliopiston väylästä muiden reittien ohella varteenotettava ja toimiva vaihtoehto voidaan lisätä työikäisten mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen ja uudelleenkouluttautumiseen aina tutkintotasolle asti. Avoimissa yliopistoissa on jo rakennettu ohjaukselliset, rakenteelliset ja käytännölliset valmiudet edistää ja mahdollistaa työikäisen väestön ammatillista osaamista”, Lemmetty, Kuivalainen ja Haltia kirjoittavat.

Lue koko artikkeli: