Avoimen väylän uudistuksessa nähtiin monia onnistumisia

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen loppukeskustelussa kesäkuussa 2021 koottiin yhteen vuonna 2018 alkanutta hanketyötä avoimen väylän uudistamiseksi. Tässä artikkelissa on lyhyt yhteenveto keskustelussa nousseista aiheista sekä linkki hankkeessa toimineille henkilöille suunnattuun palautekyselyyn.

TRY-hankkeessa mukana olleiden 11 yliopiston koordinaattorit kertoivat kesäkuisessa loppukeskustelussa, että uusien ja uudistettujen avoimen väylien vastaanotto on ollut mainio hakijoiden keskuudessa. Hanke on lisännyt avoimen väylän näkyvyyttä ja myös opiskelijalähtöisyyttä, mikä on näkynyt hakuvaihtoehdosta kiinnostuneiden määrässä.

Tuloksien osalta tilaisuudessa todettiin myös, että hankkeen aikana on uudistettu useita väyliä ja lisäksi uusia on syntynyt. Monien yliopistojen koordinaattoreiden mukaan avoimen väylän kautta tulevia hakijoita on ollut hyvin, jopa runsaasti. Esimerkiksi Tampereen yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteiselle viiden opintopisteen laajuiselle MOOC-valintakurssille ilmoittautui peräti yli 1500 opiskelijaa. Kurssi on osa opiskelijavalintaprosessia Tampereen yhteiskuntatutkimuksen ja Helsingin sosiaalitieteiden tutkintokoulutukseen.

Myös avoimen väylän aloituspaikkakiintiötä tutkintokoulutuksessa on lisätty. Esimerkiksi Taideyliopistossa lisättiin rehtorin päätöksellä taidejohtamisen ja yrittäjyyden maisteriohjelman aloituspaikkoja avoimen väylän hakijoiden korkean tason vuoksi.

Yliopistot ovat tarjonneet esimerkkejä toisilleen, kun hyviä käytänteitä on voinut jakaa ja kuulla hankkeen tilaisuuksissa. Samalla yhteistyö yliopiston sisäinen yhteistyö on myös lisääntynyt, kerrottiin muun muassa Åbo Akademista.

Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa tehdyn kehittämistyön tulokset vahvistuvat muutaman vuoden viiveellä, kun ensimmäiset väyläpilottien kautta tutkinto-opintoihin päässeet valmistuvat yliopistoista. Avoimen väylän tutkimusta jatketaankin muun muassa Turun yliopistossa.

Tulevaisuudessa on huomioitava hakuvaihtoehtojen opiskelijalähtöisyys

Opiskelupaikan valinta on tärkeä päätös yksilön elämässä. Siksi kehittämisen täytyy olla opiskelijalähtöistä eli palvella hakijoiden tekemiä valintoja ja mahdollistaa sujuvat siirtymät koulutusasteelta toiselle. Kyseessä ei ole vain se, ketä yliopisto valitsee yhteisönsä jäseniksi, vaan mihin ihmiset haluavat suunnata.

Opiskelijavalinnan yhdenmukaisuus ja ennakoitavuus on tärkeää esimerkiksi lukiolaisille. Se vähentää epäselvyyksiä opiskelijavalinnassa hakijoiden näkökulmasta. Myös avoimen väylän kehittämisessä nämä asiat on huomioitava jatkossakin, kun yliopistot jatkavat väylien kehittämistyötä itsenäisemmin hankkeen jälkeen.

Loppukeskustelussa todettiin myös, että koko opiskelijavalintojen kehittämisen on perustuttava tutkittuun tietoon eikä tuntumaan tai mielipiteeseen. Viime vuosina toteutetusta opiskelijavalintauudistuksesta, jonka yksi osa oli avoimen väylän uudistaminen, julkaistaan tutkimustietoa vuoden 2021 lopussa.