Kehittämishankkeiden työpajassa tarkasteltiin opiskelijavalintauudistuksen kokonaisuutta eri näkökulmista

Kolmen hankkeen yhteinen tapaaminen pidettiin Tampereella 3.12.2018. Työpajassa pyrittiin ratkomaan hankkeita koskevia yhteisiä kysymyksiä ja pohdittiin sekä yliopistojen että hankkeiden välistä yhteistyötä.

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen väki tapasi Yliopistojen opiskelijavalintojen uudistamishankkeen sekä Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishankkeen edustajia joulukuun alussa Tampereen yliopistolla. Tapaamisen tarkoituksena oli hankekuulumisten vaihtamisen ohessa keskustella opiskelijavalintojen kokonaisuudesta, aiheeseen liittyvästä ohjauksen ja viestinnän kehittämisestä sekä hankkeiden ja yliopistojen yhteistyön edistämisestä. Hankkeiden välinen aito yhteistyö ja asioiden jakaminen on tarpeen, jotta opiskelijavalintojen uudistusta voidaan suunnitella ja toteuttaa tehokkaasti ja mielekkäästi eri tulokulmista.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishankkeesta mukana työpajassa oli projektisuunnittelija Susanna Lepola, Yliopistojen opiskelijavalintojen uudistamishankkeesta projektipäällikkö Ulla Sarajärvi, projektisuunnittelija Aino-Kaisa Ellfolk ja OHA-koordinaattori Laura Pellikka. TRY:tä edustivat projektipäällikkö Paula Savela, projektisihteeri Anne Allonen, markkinointisuunnittelija Heli Joutsen sekä työpakettien 2 ja 3 vetäjät Satu Vuori ja Nina Haltia. 


Opiskelijavalinnan kokonaiskuvan hahmottelua

Opiskelijavalintojen kokonaiskuvan hahmottelua