Kevään 2021 korkeakouluhauissa yli 200 avoimen väylän hakukohdetta

Korkeakoulujen toisessa yhteishaussa 17.-31.3.2021 sekä toukokuun erillishauissa on mahdollista hakea noin 250 hakukohteeseen yliopistoissa avoimen väylän kautta. Hakua varten on oltava suoritettuna väyläopinnot, jotka määritellään jokaisen hakukohteen valintaperusteissa. Toinen reitti yliopistoon -hanke jakaa maaliskuussa väylävinkkejä somekanavissaan.

Todistusvalinnan ja valintakokeiden ohella yliopistoon voi hakea myös avoimen väylän kautta. Tällöin hakijalla täytyy olla suoritettuna ennalta määritellyt väyläopinnot, jotka kerrotaan hakukohteen valintaperusteissa.

Yleensä avoimen väylän opinnot ovat laajuudeltaan noin 25–60 opintopistettä. Määrä vaihtelee kuitenkin väylästä riippuen viidestä opintopisteestä aina 180 pisteeseen. 

TRY-hankkeen tavoitteena on ollut kohtuullistaa avoimen väylällä vaadittavaa opintopistemäärää siten, että se olisi enintään 60 opintopistettä. Näin opinnot ovat suoritettavissa kohtuullisessa ajassa myös työn rinnalla. Jos siis hakija aloittaa tänä keväänä esimerkiksi 25 opintopisteen laajuiset väyläopinnot, hän voi todennäköisesti hakea tutkintokoulutukseen suorittamiensa opintojen perusteella jo keväällä 2022. Suoritusaika riippuu kuitenkin oman elämäntilanteen lisäksi muun muassa kurssien aikatauluista.

Tutustu hankeyliopistojen avoimeen yliopisto-opetukseen ja avoimen väyliin:

Yliopistojen lisäksi väyläopintoja sekä muita avoimia yliopisto-opintoja tarjoavat yliopistojen yhteistyöoppilaitokset kuten kansanopistot, kansalaisopistot ja kesäyliopistot.

Toinen reitti yliopistoon -hanke esittelee yliopistojen väylätarjontaa

TRY-hanke esittelee hankkeessa mukana olevien yliopistojen avoimen väyliä korkeakoulujen kevään toisen yhteishaun aikana. Maaliskuussa 2021 jaamme Instagram- ja Twitter-tileillämme tietoa ja vinkkejä eri hankeyliopistojen avoimen väylistä.

Seuraa meitä siis somessa!