Kevätväylä vie korkeakouluun

Entä jos pääsykoejännityksen voisi vaihtaa määrätietoiseen opintopisteitä kartuttavaan työskentelyyn? Aalto-yliopiston väyläopintokokonaisuus tekniikan alalle on Toinen reitti yliopistoon -hankkeen ensimmäinen pilotti, jonka ilmoittautuminen käynnistyy tänään keskiviikkona.

Aallon Kevätväylä ei ole uusi juttu – väyläopinnot pyörähtivät käyntiin ensi kerran jo muutama vuosi sitten. Lähivuosina yhä suurempi yleisö on löytänyt avoimen yliopiston reitin tekniikan alalle, ja viime vuonna noin 50 % väylän aloittaneista pääsi sisään yliopistoon tutkintoa suorittamaan. Nyt Kevätväylän paikkamäärä on kaksinkertaistunut edellisvuodesta TRY-hankkeen myötä: avoinna on jopa 60 aloituspaikkaa kevääksi 2019. 

Suunnittelija Matti Ojala Aalto-yliopistosta muistuttaa, että Kevätväylä ei ole helpompi vaan toisenlainen reitti yliopistoon verrattuna pääsykokeeseen. Opintoja tehdään yhteensä 27 opintopisteen verran, ja niihin kuuluu tällä hetkellä matematiikan ja fysiikan lisäksi kieliopintoja. Jos opinnot sujuvat riittävän hyvin, opiskelija hyväksytään Aallon tekniikan alan suomenkielisiin hakukohteisiin. 

– Monille pääsykoe ei ole edes vaihtoehto esimerkiksi jännityksen vuoksi. Väyläopinnoissa opiskelija voi edistää omaa tavoitettaan, yliopistoon pääsyä, päivä kerrallaan koko kevään ajan. Kurssien keskiarvon on oltava 3 asteikolla 1-5, mutta väyläopiskelijat yleensä ylittävät tämän, joten tutkintotavoitteisiin opintoihin pääsee todetusti osaavia ja kyvykkäitä opiskelijoita, Ojala kertoo. 

Joukkovoima kantaa 

Opiskelu Kevätväylällä vaatii toki hyvät pohjatiedot, kuten lukiotason matematiikan osaamisen, ja käytännössä täysipäiväistä opiskelua, mutta opiskelijapalautteen mukaan kurssien suorittaminen ei ole liian rankkaa: yhdessä tekeminen muiden vertaisten kanssa vie opintoja sujuvasti eteenpäin, vaikka aikaa on vain yksi kevätlukukausi.  

– Tärkeintä on, että opiskelijan odotukset ja taidot olisivat riittävällä tasolla ennen väylää, sillä pakettiin ei kuulu lukion oppimäärää kertaavia kursseja. Mitään muodollista kriteeriä ei kuitenkaan ole, väylän ovat suorittaneet niin lukio- kuin ammattiopistotaustaiset opiskelijat, Matti Ojala sanoo. 

Entä jos Kevätväylän kurssien keskiarvo jää alle 3:n? 

– Väylä on niin laadukas, että jos opiskelijat eivät pääse väylän kautta sisään, monet heistä menevät pääsykokeeseen. Kurssit valmistavat myös siihen, ja suoritetut opintopisteet lasketaan tietysti osaksi opiskelijan tutkintoa, jolloin varsinainen tutkintoaika lyhenee, Ojala summaa. 

Synergiaetua hankkeesta 

Aalto-yliopisto on mukana 11 yliopiston Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa, jonka ensimmäisenä pilottina Kevätväylä toimii. Koska Kevätväylästä on kokemuksia ja palautetta jo useamman vuoden ajalta, se on mielenkiintoinen malli tarkasteltavaksi hankkeen muille yliopistoille, jotka suunnittelevat parhaillaan omia väyliään. Lisäksi hanketyön tarkoituksena on kehittää verkko-opetusta ja sen kautta myös opiskelijavalintoja niin yliopiston kuin opiskelijankin näkökulmasta.  

– Esimerkiksi MOOC-kursseilla (massive open online course) opiskelija voisi tutustua opiskeltavaan alaan jo ennen hakua ja arvioida samalla itse omia kykyjään yliopisto-opintoihin. Motivaation ja taitojen arviointiin on tarvetta varmasti kaikilla yliopistoilla, Matti Ojala toteaa. 

TRY-hankkeesta voisi olla myös sisällöllistä synergiaetua kurssien osalta. Ojalan mukaan Kevätväylään voisi saada valinnaisuutta esimerkiksi muiden yliopistojen kursseilla, mikä auttaisi myös väylän avaamisessa suuremmalle opiskelijamäärälle. Tällä hetkellä kaikki kurssit ovat Aallon omia.  

Suorituksen laajuutta opintopisteinä voitaisiin muokata sen mukaan, miten hyvin opinnot auttavat opiskelijaa osoittamaan kelpoisuutensa tutkinto-opiskelijaksi. Todennäköisesti alle 27 opintopistettäkin riittäisi, jos kurssit mittaavat substanssiosaamisen lisäksi riittävän hyvin myös opiskeluvalmiuksia. 

Erilaisten väylien kehittämiseen liittyviä avoimia kysymyksiä on vielä paljon lisää, kuten väyläopintojen maksullisuus. Tällä hetkellä Kevätväylä on maksullinen, kuten muutkin avointen yliopistojen opinnot, mutta sen suorittajat eivät saa opintotukea. Tähän Ojala toivoisi järkevää ratkaisua, vaikka toisaalta raha ei mene hukkaan: jos arvosanat ovat kunnossa, Kevätväylä on takuu sisäänpääsystä yliopistoon – ja yliopisto puolestaan saa hyviä, motivoituneita opiskelijoita.  

Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan erilaisia väyliä useissa eri oppiaineissa, jotta Kevätväylän kaltaisia vaihtoehtoisia reittejä olisi vuoteen 2020 mennessä tarjolla yhä enemmän. 

 

Kevätväylän haku alkaa 3.10.2018 klo 12.00 ja päättyy 2.11.2018.
[Ilmoittautuminen täynnä, voit ilmoittautua varasijalle.]

Lue lisää Kevätväylästä: http://avoin.aalto.fi/fi/route/technology/