TNO-palveluiden kriittisiä pisteitä esiteltiin OOFHEC2019-konferenssissa Madridissa

Toinen reitti yliopistoon -hanke osallistui kansainväliseen Open, Online and Flexible Higher Education -konferenssiin Espanjassa lokakuussa 2019. Konferenssin teemana oli etä- ja verkko-opetuksen ohella muun muassa saavutettavuus, teknologian hyödyntäminen opetuksessa ja virtuaalinen kansainvälinen liikkuvuus. TRY:n esitys käsitteli tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kriittisiä pisteitä avoimen yliopiston väylällä.

TRY-hanketta tehtiin tunnetuksi myös kansainvälisesti etä- ja verkko-opetuksen OOFHEC2019-konferenssissa. Paula Savela (JYU), Ulla Kekäläinen (UEF) ja Riina Kärkkäinen (JYU) kertoivat TRY:n työstä opintopalveluiden kehittämiseksi esityksessään Alternative Path to University – Critical Points of Student Services in the Open University Path.

Savela työskentelee hankkeen projektipäällikkönä, Kekäläinen on työpaketti 4:n koordinaattori ja Kärkkäinen on mukana opintopalveluiden kehittämisessä työpaketti 4:ssä.

Pelkkä tieto ei riitä, vaan opiskelijan täytyy myös löytää se

TRY:n konferenssiesityksessä kerrottiin hankkeen toteuttamasta kyselystä sekä tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin toteutetusta palvelumuotoilusta ja niiden keskeisistä tuloksista. Kummallakin metodilla kerättiin tietoa opiskelijan palvelupolusta TNO-palveluiden saralla.

Opiskelijan koulutuspolun kriittiset pisteet

Ulla Kekäläinen tiivisti kyselyn ja palvelumuotoilun tuloksia yllä olevan kuvion avulla kolmeen huomioon:

1) Help me, Google!
Avoimen väylästä pitää olla tarpeeksi tietoa, ja tämän tulee olla helposti löydettävissä potentiaalisen opiskelijan näkökulmasta. Siihen tarvitaan muun muassa verkkosivujen sisältöjen optimointia sekä niiden hakukoneoptimointia.

2) Which university?
Jotta opiskelijat voivat tehdä tietoon perustuvan päätöksen väylällä opiskelusta, yliopistojen väyläsivuilla on oltava opiskelijalle riittävästi relevanttia sisältöä, jotta kysymyksiä jäisi mahdollisimman vähän. Myös opintoihin ilmoittautumisen jälkeen opiskelijoiden tiedotus, neuvonta ja ohjaus on hyvin olennaista, jotta opiskelija pääsee opinnoissaan alkuun ja sitoutuu valitsemiensa opintojen suorittamiseen.

3) Yes, I can!
TRY:n kyselyn tulosten mukaan opiskelu avoimessa tukee tutkinto-opiskelun aloittamista. Kyselyyn vastanneet opiskelijat kokivat avoimen yliopiston opintojen antavan sekä itseluottamusta opiskeluun että kehittävän akateemisia opiskelutaitoja. Samalla he olivat saaneet käsitystä myös siitä, millaista yliopisto-opiskelu on.

Projektipäällikkö Paula Savela

Projektipäälllikkö Paula Savela totesi johtopäätöksinä, että TNO-palveluiden kehittämiseen tarvitaan yhteistyötä niin yliopiston sisällä kuin eri yliopistojen välillä, sillä hyvien käytänteiden jakaminen hyödyttää kaikkia Suomen kokoisessa maassa. Lisäksi tarvitaan riittävästi tietoa opiskelijoille sekä resursseja, kuten henkilöstöä sekä erilaisia kanavia, tämän tiedon jakamiseen.

Vuosittaisen OOFHEC-konferenssin järjestää EADTU (European Association of Distance Teaching Universities). EADTU on kansainvälinen avoimen korkeakoulutuksen järjestö, joka ohjaa ja tukee eurooppalaista yhteistyötä etä- ja verkko-opetuksessa. Järjestössä on jäseniä 25 maasta.