Miksi tarvitaan toinen reitti yliopistoon?

TRY-hanke kehittää avoimen yliopiston väylää ja pyrkii aktiivisesti kasvattamaan tietoisuutta siihen liittyen. Mutta miksi toinen reitti yliopistoon on tarpeellinen? Projektipäällikkö Paula Savela kertoo, mitä hyötyä avoimen väylän uudistamisesta on yhteiskunnan, yliopiston ja yksilön kannalta.

Opiskelijavalinnat uudistuvat vuoteen 2020 mennessä. Uudistuksilla pyritään muun muassa nostamaan suomalaista osaamistasoa, mutta Paula Savelan mukaan Suomessa siirrytään melko myöhään korkea-asteen opintoihin. Vaihtoehtoiset hakuväylät voisivat nopeuttaa sekä koulutukseen pääsyä että kouluttautumista.