Millainen on uskottava valintaväylä, pohdittiin TRY-webinaarissa

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen ensimmäisessä webinaarissa 14.12.2018 kuultiin muun muassa hanketoimijoiden ajatuksia vaihtoehtoisten reittien kehittämisestä ja suunnittelusta sekä opiskelijan kokemuksesta avoimen väylästä reittinä tutkinto-opiskelijaksi.

TRY-webinaarin ensimmäinen puhuja oli hankkeen projektipäällikkö Paula Savela, joka esitteli hankkeen perustiedot ja kertoi viimeisimpiä kuulumisia. Hankkeessa alkaa muutamia pilotteja eri reiteistä vuonna 2019: Taideyliopiston Arts Management -opintojen osittaista elinikäisen oppimisen reittiä yliopistoon pilotoidaan jo ensi keväänä. Lisäksi pilotteja on tulossa ensi vuonna alustavasti myös yhteiskuntatieteistä ja teologiasta.

Paula Savela korosti puheenvuorossaan sitä, että vaikka hankkeessa on mukana tietyt oppiaineet, TRY:ssä on tarkoitus suunnitella sellaisia reittejä, joita myös muut hakukohteet voisivat hyödyntää. Hankkeen tehtävänä on tuottaa kehittämisen ja pilotoinnin avulla tietoa, jonka myötä reittejä voidaan käyttää eri yliopistoissa myös hankkeen ulkopuolella.

Laajempaa näkökulmaa koko opiskelijavalintojen uudistukseen tarjosivat Helsingin yliopiston vararehtori Sari Lindblom, joka on myös Yliopistojen opiskelijavalintojen uudistamishankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, sekä samaisen hankkeen projektisuunnittelija Aino-Kaisa Ellfolk. Opiskelijavalintojen osalta yliopistoilla on autonomia, mutta tavoitteena on saada korkeakoulutus yhä useammalle, Ellfolk muistutti opiskelijavalintojen uudistuksen lähtökohdista. Avoimet korkeakouluopinnot voisivat olla varteenotettava valintatapa todistusvalinnan ja valintakokeiden rinnalla, jos ne saavat aidosti sijaa opiskelijavalinnoissa. Sari Lindblom totesikin, että erilaisten reittien käyttöönotto varmistetaan eri yliopistoissa, kun reiteillä suoritetut opinnot ovat sellaisia, että opiskelija saa hyväksiluettua ne osaksi tutkintoa. Näin saadaan avoimen yliopiston tutkintotavoitteisista opinnoista uskottava valintaväylä yliopistoon.

Hankkeen omiin teemoihin puolestaan syvennyttiin Oulun yliopiston suunnittelijan Diana Yletyisen sekä Itä-Suomen yliopiston professorin Lauri Thurénin johdolla. Diana Yletyinen kertoi TRY:n työstä hanketyöntekijän sekä hakijapalveluiden näkökulmasta. Yletyisen mukaan Toinen reitti yliopistoon -hankkeesta on useita hyötyjä Oulun yliopistolle: muun muassa verkko-opetuksen määrä kasvaa ja opintoja kehitetään entistä modulaarisemmiksi hankkeen myötä. Myös välivuosien vähentäminen ja valintatapapaletin selkeyttäminen on ollut tärkeä, opiskelijalähtöinen näkökulma.

Lauri Thurén esitteli opiskelijavalintaa avoimen reitin kautta teologian hakukohteessa. Itä-Suomen yliopistossa on jo olemassa avoimen väylä teologiaan, mutta Thurénin mukaan sen kriteerit ovat olleet melko kovat, sillä hakijan on täytynyt suorittaa opintoja jopa 60 opintopistettä. Keväällä 2019 alkava uusi väylä on 29 opintopistettä, josta 25 opintopistettä teologian opintoja sekä 4 opintopistettä englannin ja tieteenteorian opintoja. Teologian väylää on haluttu kehittää senkin vuoksi, että se olisi entistä houkuttelevampi ja mielekkäämpi opiskelijoille.

Thurén totesi, että avoimen väylällä opiskelija saa realistisen kuvan teologiasta tieteenalana sekä opiskeltavana aiheena, jolloin opiskelija ei hae johonkin sellaiseen hakukohteeseen, josta tämä ei tiedä kokemuksen kautta mitään. Konkreettisesti opiskelija voi testata tätä heti avoimen yliopiston opintojen alussa, jolloin jokainen opinnot aloittava tekee ”Minustako teologi?”-testin.

Webinaari huipentui opiskelija Virva Norjan haastatteluun. Hän opiskelee Aalto-yliopistossa ensimmäistä vuottaan tietotekniikkaa ja on päätynyt Aallon opiskelijaksi tammi-huhtikuussa 2018 suorittamansa Kevätväylän kautta. Opinnot aloitti yhtä aikaa 30 opiskelijaa. Norja opiskeli Kevätväylällä yhteensä 27 opintopistettä, joka koostui matematiikasta, fysiikasta ja ruotsista. Hän koki, että Kevätväylässä oli erityisen upeaa opiskeluryhmän antama tuki. Kokemuksensa perusteella Virva Norja totesi, että Kevätväylän kaltainen avoimen reitti sopii laajasti eri ikäisille, erilaisista taustoista tuleville opiskelijoille.

Katso tästä ensimmäisen TRY-webinaarin tallenne (katsottavissa 31.1.2019 saakka):

[Videon katseluaika on päättynyt]

TRY-webinaarista virinnyttä ja hankkeeseen liittyvää keskustelua voit hakea Twitteristä aihetunnisteilla #trywebinaari, #toinenreittiyliopistoon ja #korkeakoulutusuudistuu.