OKM:n kevätseminaarissa teemoina palveluympäristöjen yhteentoimivuus sekä viitearkkitehtuurityö

Korkeakoulujen digitaalinen palveluympäristö -kevätseminaari kokosi yhteen eri kehittämishankkeet ja asiantuntijat keskustelemaan palveluiden yhteentoimivuudesta sekä yhteisestä viitearkkitehtuurityöstä Helsinkiin.

Metropolian uudella Myllypuron kampuksella 21.-22.5. pidetyn kevätseminaarin tavoitteena oli edistää korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 toteutumista. Seminaarin järjesti opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmän (KOOTuki), Synergiaryhmän sekä Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n kanssa. 

Toinen reitti yliopistoon (TRY) oli esillä sekä kevätseminaarin tuotostorin posterinäyttelyssä, Oppijan tietovirrat tulevaisuuden palveluympäristössä -paneelissa että Opiskelijavalinnat-työpajassa. Toisena seminaaripäivänä pidetyn teematyöpajan tavoitteena oli varmistaa kehittämishankkeiden tuotosten pysyvyys ja yhteistyö eri opiskelijavalintahankkeiden välillä.

Opiskelijavalintojen työpajassa jaettiin tietoa ja tuoreimpia kuulumisia TRY:n ohella Metropolian koordinoimasta Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishankkeesta (Metropolia) ja Helsingin yliopiston luotsaamasta Yliopistojen opiskelijavalintojen uudistamishankkeesta.

Yliopistojen opiskelijavalintojen uudistamishankkeen projektipäällikkö Ulla Sarajärvi kertoi, että hanketyö jatkuu vielä yhden vuoden lisää alkuperäiseen suunnitelmaan nähden. Sarajärven mukaan nyt on tärkeää edistää yliopistojen välistä yhteistyötä opiskelijavalinnoissa. Tähän kuuluu muun muassa valintakokeiden aikataulujen yhteensovittaminen siten, että opiskelijan olisi mahdollista osallistua eri alojen pääsykokeisiin. Lisäksi Opintopolku.fi-palvelua uudistetaan opiskelijalähtöiseksi.

AMK-opiskelijavalintojen osahankkeen vetäjä Susanna Lepola kertoi, että ammattikorkeakoulujen valtakunnallisiin opiskelijavalinnan periaatteisiin kuuluu muun muassa yhteisesti linjattu todistusvalinta sekä digitaalinen valintakoe, joka tulee käyttöön syksyllä 2019. Lisäksi hanke on avannut toukokuun 2019 alussa suomeksi ja ruotsiksi Ammattikorkeakouluun.fi-sivuston, jossa on tietoa ammattikorkeakouluihin hakemisesta niin hakijoille kuin opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille.

Myös TRY:n projektipäällikkö Paula Savela teki lyhyen katsauksen hankkeen nykytilanteeseen. Reittipilotteja on jo käynnistynyt menneen vuoden aikana ja lisää on tulossa eri tieteenaloilta. Samalla laaditaan opetusmateriaalia eri valintareittien tarpeisiin. Lisäksi yliopistot työstävät parhaillaan valintaperusteitaan, joissa Savelan mukaan täytyy tietysti huomioida myös hakijat avoimen väylältä.

Kevätseminaarin Opiskelijavalinnat-työpajan purku Metropolialla

Alustuksien jälkeen opiskelijavalintojen työpajassa jatkettiin pienryhmätyöskentelyllä. Pajalaiset pohtivat, millainen olisi korkeakouluun hakeutumisen ideaalitilanne hakijan näkökulmasta. Ehdotuksia tuli niin järjestelmiin, hakuprosesseihin kuin valintatapoihin liittyen.

– Konkreettisin työpajassa noussut ehdotus oli verkkokauppamainen tai vaalikonemainen korkeakoulutusalusta, ikään kuin korkeakoulutarjonnan Trivago, Paula Savela kommentoi työpajan tuloksia.

Purkutilaisuudessa pohdittiinkin, taipuisiko parhaillaan uudistettava Opintopolku.fi käyttöliittymältään käyttäjälähtöiseen ja hakijoille visuaalisesti tuttuun alustaan. Myös Avoimen Foorumi on esittänyt laatimaansa avoimen korkeakoulutuksen tiekarttaan liittyen tällaista koulutukset kokoavaa portaalia, joka edistäisi eri koulutuksien löydettävyyttä ja vertailtavuutta.

OKM:n seminaarin yhteisten osioiden tallenteet sekä työpajojen materiaalit ovat myöhemmin katsottavissa kevätseminaarin sivuilta.