Opas avoimen väylän kehittämisen tueksi julkaistaan joulukuussa 2020

Toinen reitti yliopistoon -hanke kokoaa parhaillaan projektin tähänastisia tuloksia ja kokemuksia kirjoihin ja kansiin, jotta myös tulevaisuudessa avoimen väylien kehittäjät voivat hyödyntää hankeaikana syntyneitä ideoita ja hyviä käytänteitä väyliä uudistaessaan. Verkkoversiona ja painettuna kirjana tuotettava opas julkaistaan 10.12.2020 TRY-hankkeen loppuseminaarissa.

Tällä hetkellä työnimellä ”TRY-käsikirja” kulkevassa oppaassa kootaan yhteen hankkeen myötä koottua tietoja, tuloksia ja kokemuksia avoimen väylän kehittämisestä. Julkaisua on ollut kirjoittamassa laaja joukko hankkeessa mukana olevien yliopistojen ihmisiä.

Kirjoitustyötä koordinoivan markkinointisuunnittelija Heli Joutsenen mukaan isoin näkökulman muutos tulevassa julkaisussa on erilaisten avoimen väylien määrittely. Hankkeen lähtötilanteeseen verraten on siirrytty puhumaan eri kohderyhmille suunnattujen reittien sijaan väylämalleista.

”Alussa puhuimme näyttöreitistä, vaihtoehtoisesta reitistä ja elinikäisen oppimisen reitistä, joiden mukaan hankkeen työpaketit oli myös nimetty. Tiedon karttuessa havaitsimme, ettei tämä jaottelu olekaan täysin pitävä. TRY-käsikirjassa kuvaammekin kolmea väylämallia: aikataulutettua väylää, joustavaa väylää ja työelämälähtöistä väylää. Emme ole siis luopuneet kohderyhmäajattelusta, vaan lähinnä huomioineet sen, että samat avoimen väylät voivat sopia moniin eri elämäntilanteisiin”, Joutsen kertoo.

Esimerkiksi jo työelämässä oleva henkilö voi mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan opiskella joko aikataulutetuissa väyläopinnoissa tai joustavasti omaan tahtiin työn ohessa. Vaihtoehtoisesti hän saattaa haluta täydennystä ammatilliseen osaamiseensa ja suorittaa samalla myös tutkinnon.

Väylämallien ohella oppaassa kuvataan tiedotuksen, neuvonnan ja ohjauksen kehittämistä olennaisena osana hanketyötä. Näitä palveluita ja avoimen väyliä kehitettiin opiskelijakeskeisemmiksi muun muassa palvelumuotoilun avulla. TRY-hankkeessa kuvattiin avoimen väylän opiskelijan polun eri vaiheet sekä sen kriittiset pisteet, joissa opiskelija tarvitsee eniten tukea oppilaitokselta.

Sekä verkossa että painettuna julkaistavassa kirjassa on tarkoitus kertoa myös yleisesti avoimen väylän ja opiskelijavalintojen uudistuksen taustasta. Joutsenen mukaan julkaisu on sekä tietolähde että apuväline, sillä hyvin alkaneen kehitystyön toivotaan jatkuvan myös hankekauden jälkeen.

”Käsikirjan tarkoitus on jakaa tietoa ja ideoita avoimen väylän hyödyntämisestä osana yliopistojen opiskelijavalintoja. Tästä on apua yliopistojen ainelaitoksille, tiedekunnille ja avoimille yliopistoille. Samalla siitä pyritään tekemään yleistajuinen esitys myös muille avoimen väylästä kiinnostuneille”, Joutsen sanoo.