Opintopalveluita kehitetään opiskelijalähtöisesti TRY:ssä

UEFin blogissa kerrotaan, miten opiskelijat ovat olleet mukana kehittämässä avoimen väylää Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa. Itä-Suomen yliopiston Ulla Kekäläinen ja Leea Huusko sekä Jyväskylän yliopiston Riina Kärkkäinen kirjoittavat, että opintopalvelut jakautuvat tiedotukseen, neuvontaan ja ohjaukseen, joista tulisi panostaa ensisijaisesti tiedotukseen.

UEFin blogissa Opiskelijat mukana avoimen väylän kehittämisessä Ulla Kekäläinen, Leea Huusko ja Riina Kärkkäinen avaavat opintopalveluiden kehittämisprosessia, joka käynnistyi hankkeen alkaessa syksyllä 2018.

"Palvelupolun lisäksi prosessissa syntyi kehittämissuunnitelma tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen käyttöönotosta vuosille 2019–2021 sekä suosituksia yliopistoille avoimen väylän käyttäjälähtöisyyden ja menestyksen varmistamiseksi", kirjoittavat kertovat blogitekstissään.

Lue koko blogi: Opiskelijat mukana avoimen väylän kehittämisessä (4.2.2020)

Aiheen tiimoilta järjestetään myös torstaina 12.3. työpaja Millaista tietoa ja tukea väyläopiskelija tarvitsee?
Tehokas tiedotus, neuvonta ja ohjaus avoimen väylällä. Työpaja on niille, jotka osallistuvat avoimen yliopiston väylän kehittämiseen esimerkiksi opinto- ja hakijapalveluissa, avoimista yliopistoissa ja tiedekunnissa.