Opiskelijavalintauudistuksesta ja avoimen väylästä keskusteltiin Jyväskylässä

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston järjestämässä Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuudessa puhuttiin opiskelijavalintauudistuksesta erityisesti avoimen väylän näkökulmasta.

"On erittäin tärkeää, että on vaihtoehtoisia tapoja hakea yliopistoon. Avoimen väylästä pitäisi tehdä näkyvämpi, selkeämpi ja tunnistettavampi muun muassa toisen asteen opiskelijoille", opetus- ja kulttuuriministeriön Birgitta Vuorinen totesi puheenvuorossaan uudistuksen kansallisista vaikutuksista. Hän on OKM:n korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osaston johtaja.

Vuorisen lisäksi Jyväskylän yliopiston vararehtori Marja-Leena Laakso toi yliopistotason näkökulmaa avoimen väylän uudistamiseen. Laakson mukaan Jyväskylän yliopisto kehittää omalta osaltaan opiskelijavalintoja niin todistusvalinnan, pääsykokeiden kuin avoimen väylän osalta. Näin hakijalla on kolme selkeää tapaa pyrkiä koulutukseen. Väylien on tarkoitus olla hakijaystävällisiä, laajuudeltaan noin 15-60 opintopistettä. Laakso on tiiviisti mukana avoimen väylän kehittämistyössä, sillä hän toimii TRY-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun avautui tänä syksynä kauppatieteiden uudistettu väylä, jonka kautta otetaan 50 hakijaa. Mukana keskustelussa oli myös kauppakorkeakoulun varadekaani Anna-Maija Lämsä, joka totesi väylän olevan mainio mahdollisuus, vaikka siihen liittyy yhtä lailla haasteitakin, joita hankkeessa pyritään ratkomaan.

"Väylä mahdollistaa muun muassa elinikäisen oppimisen, joustavat opintopolut, välivuoden hyödyntämisen ja väärien valintojen ehkäisemisen. Yliopisto saa väylältä tutkintokoulutukseen tieteenalan riittävän hyvin tuntevia, motivoituneita opiskelijoita", Lämsä summasi.

Lue tästä laajempi JYU avoimen uutinen tilaisuudesta (julkaistu 13.8.)

Katso Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuuden tallenne (kesto 1.09)