Oulussa suunnitteilla avoimen reittejä jopa 23 hakukohteeseen

Oulun yliopisto kaavailee rakentavansa avoimen yliopiston väylän mahdollisesti noin 23 hakukohteeseen, joiden kautta voi pyrkiä tutkintokoulutukseen jo ensi vuonna.

Haettavien hakukohteiden määrän kasvattamisen lisäksi Oulun yliopisto haluaa lisätä avoimen väylän kautta tulevien opiskelijoiden määrää. Opiskelijoita otetaan jatkossa pääsääntöisesti noin 10 % kaikista valituista niillä aloilla, joille väylä avataan. Aiemmin kyse on ollut lähinnä yksittäisistä opiskelijoista.

Oulun yliopiston koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä iloitsee, että avoimen yliopiston väylää laajennetaan ja monipuolistetaan.

"Tavoitteemme on joustavoittaa ja sujuvoittaa hakeutumista yliopistokoulutukseen", Hentilä sanoo. 

Avoimen väylän reiteistä mukana kevään 2020 yhteishaussa ovat jo kauppatieteet, tietotekniikka, konetekniikka, elektroniikka ja tietoliikennetekniikka, prosessitekniikka, ympäristötekniikka sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. 

Lisäksi väyliä suunnitellaan parhaillaan näille aloille: englannin kieli, ruotsin kieli, suomen kieli ja kirjallisuudentutkimus, saamen kieli, historia ja tieteiden ja aatteiden historia, informaatiotutkimus, kulttuuriantropologia ja arkeologia, logopedia, kasvatustieteet, varhaiskasvatus, tietojenkäsittelytiede, matematiikka ja fysiikka, kemia, maantiede, biologia ja biokemia. Väyläopintojen laajuus on alasta riippuen 10-60 opintopistettä.

Lue koko tiedote Oulun yliopiston uutisista.