Suosituksia avoimen väylän kehittämiseksi -webinaarin tallenne on katsottavissa

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen viimeinen webinaari järjestettiin 14.4.2021 Zoomissa. Tilaisuudessa esiteltiin TRY-hankkeen laatimat suositukset siitä, miten avoimen väylää kannattaisi kehittää yliopistoissa jatkossa. Samalla kuultiin kommenttipuheenvuoroja eri yliopistojen edustajilta.

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen tavoitteena on, että avoimen väylästä muotoutuu monille yliopistossa opiskeltaville aloille uskottava opiskelijavalintatapa valintakokeiden ja todistusvalinnan rinnalle.

Hankkeen mukaan on tärkeää, että avoimen väylien suunnittelussa huomioidaan hakijan tarpeet. Tärkeää on myös sekä yliopistojen välinen yhteistyö että yliopiston sisällä tehtävä yhteistyö väylien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Vinkkejä väylän kehittämiseen

TRY-hankkeen tunnin mittaisessa webinaarissa Suosituksia avoimen väylän kehittämiseksi (14.4.2021) annettiin vinkkejä, miten edellä mainittuja asioita kannattaisi käytännössä kehittää. 

”Suosituksemme pohjautuvat hanketyössä kertyneisiin tietoihin ja kokemuksiin. Ne antavat avoimen väylien kehittäjille käsityksen, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Kehittämistyötä ei siis tarvitse jatkaa nollasta, vaan suosituksista saa ideoita sen tueksi”, projektipäällikkö Paula Savela kertoi ennen webinaaria.

Suositukset on esitelty myös TRY-hankkeen julkaisussa Marginaalista vakiintuneeksi valintatavaksi – ideoita avoimen väylän kehittämiseen.

Katso TRY-webinaarin tallenne

Suosituksia avoimen väylän kehittämiseksi -webinaari (14.4.2021)

Tilaisuuden tallenne on nyt katsottavissa myös tekstityksen kera. Kiitos kaikille osallistujille!