Tiedote: Avoimen väylä tienä tutkintoon -seminaarissa tarkastellaan yliopistojen opiskelijavalintauudistusten vakiintumista ja vaikutuksia

Kun korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamis- ja kehittämishankkeet päättyvät vähitellen, vastuu jatkosta on yksittäisillä korkeakouluilla. Hakijan kannalta valtakunnallista yhteistyötä kannattaa tehdä jatkossakin. ”Yliopistojen yhteisen suunnittelutyön jatko on olennaista, jotta avoimen väylästä tulee hakijan näkökulmasta selkeä valintatapa”, Toinen reitti yliopistoon -hankkeen Paula Savela sanoo.

Avoimen väylä tienä tutkintoon -seminaarissa 10.12.2020 esitellään tämänhetkistä opiskelijavalintojen tilannetta erityisesti avoimen väylän osalta ja pohditaan myös, miten uudistusten pitäisi jatkua tulevaisuudessa. Opiskelijavalintojen kehittäminen ei kuitenkaan pysähdy hankkeiden päättyessä, vaan esimerkiksi ensi kevään valinnat mahdollisessa poikkeustilanteessa sekä pidemmällä aikavälillä valintojen digitalisaatio vaativat ratkaisuja, yliopistojen hakijapalveluverkoston puheenjohtaja Mari Kähkönen kertoo. Hän on yksi seminaarin puhujista.

”Hakijoiden näkökulmasta tarvitaan kattavampaa yliopistojen välistä yhteistyötä, jotta samantyyppisillä opiskelumotivaatiota mittaavilla tavoilla voisi hakea useampaan yliopistoon”, Kähkönen toteaa.

Valtakunnallinen Toinen reitti yliopistoon -hanke (TRY) jatkaa työtään avoimen väylän parissa kesään 2021 saakka. Projektipäällikkö Paula Savelan mukaan avoimen väylästä on saatu hankekauden aikana jo toimivampi ja erilaisia kohderyhmiä palveleva, mutta tekemistä riittää tulevaisuudessakin.

”Avoimen väylän opiskelijalähtöisten hyvien käytäntöjen ja ratkaisujen vakiinnuttaminen jatkossa on tärkeää. Jotta kehittämistyö olisi helpompaa ja sujuvampaa, olemme koonneet kokemuksia ja suosituksia avoimen väylän kehittämisestä yksiin kansiin”, Paula Savela kertoo.

Marginaalista vakiintuneeksi valintatavaksi – ideoita avoimen väylän kehittämiseen -kirja julkaistaan seminaarissa. Suositusten lisäksi julkaisussa esitellään hankkeen aikana eri yliopistoissa toteutettuja väyläpilotteja sekä kolme väylämallia, jotka ovat muotoutuneet kehittämistyön tuloksena.

”Toinen reitti yliopistoon -hanke on tehnyt ansiokasta työtä avoimen väylän kehittämiseksi. Toivottavasti hankkeen suosituksien myötä yliopistot ottaisivat avoimen väylän tarkempaan syyniin, jotta päästäisiin organisaatiorajat ylittävään keskusteluun”, hakijapalveluverkoston Kähkönen kannustaa käytäntöjen yhtenäistämiseen.

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen verkkovälitteinen seminaari Avoimen väylä tienä tutkintoon järjestetään torstaina 10.12. klo 8.30–16.00. Zoom-tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu, niin saat vahvistusviestissä osallistumislinkin: tinyurl.com/try-hanke