Tiedote: Avoimen väylän uudistamisen suositukset tukevat yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämistä

Avoimen väylästä on kehitetty aktiivisesti uskottavaa opiskelijavalintatapaa todistusvalinnan ja valintakokeiden rinnalle. Vaikka kehittämistyötä valtakunnallisesti koordinoinut Toinen reitti yliopistoon -hanke (TRY) päättyy, tavoitteena on, että yliopistot jatkavat uudistamista. Sen avuksi hanke on laatinut suosituksia avoimen väylän kehittämiseksi. Suosituksia esitellään lähemmin TRY-hankkeen webinaarissa 14.4.2021.

TRY-hanke (2018–2021) on edistänyt työllään avoimen väylän uudistamista uskottavaksi valintatavaksi. Kokonaisuuteen on sisältynyt muun muassa eri alojen avoimen väylien sekä aloituspaikkamäärien lisäämistä sekä väyläopintojen kehittämistä. Tavoitteena on ollut myös lisätä yhteistyötä ja hakijalähtöisyyttä.

”Antamamme suositukset pohjautuvat hanketyössä kertyneisiin tietoihin ja kokemuksiin. Ne antavat avoimen väylien kehittäjille käsityksen, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Kehittämistyötä ei siis tarvitse jatkaa nollasta, vaan suosituksista saa ideoita sen tueksi”, kertoo projektipäällikkö Paula Savela.

Yliopistoille suunnatut suositukset on julkaistu vuonna 2020 TRY-hankkeen kirjassa Marginaalista vakiintuneeksi valintatavaksi – ideoita avoimen väylän kehittämiseen.

Avoimen väylää on kehitettävä hakijalähtöisesti

TRY-hankkeen antamien suositusten mukaan väyläopintojen täytyy antaa relevanttia tietoa hakijan osaamisesta yliopistojen opiskelijavalinnoista päättäville tahoille, mutta avoimen väyliä on kehitettävä myös hakijalähtöisesti. Avoimen väylä on ennen kaikkea hakijalle suunnattu keino tulevaisuudensuunnitteluun, projektipäällikkö Paula Savela kertoo.

Hakijan on löydettävä helposti tietoa yliopistojen avoimen väylistä, jotta hän voi ymmärtää, mitä haku yliopistoon avoimen väylän kautta käytännössä vaatii verrattuna muihin hakutapoihin. Lisäksi hakijan on voitava arvioida valintaperusteiden avulla omia mahdollisuuksiaan päästä tutkintokoulutukseen.

Väyläopintojen on annettava sekä käsitys tutkinto-opiskelusta että riittäviä akateemisia valmiuksia siihen. Toisin sanoen avoimen väylän tehtävä on tukea hakijaa tämän päätöksessä hakea tai olla hakematta tietyn alan koulutukseen. Samalla väyläopintojen laajuuden täytyy olla sellainen, että opinnot voi suorittaa kohtuullisessa ajassa, suosituksissa esitetään.

Yhteistyötä ja säännöllistä seurantaa

TRY-hankkeessa on havaittu, että tiivis ja joustava yhteistyö sekä yliopiston sisällä että ulkopuolisten kumppanien kuten toisten yliopistojen kanssa auttaa luomaan toimivia avoimen väyliä. Paula Savelan mukaan suunnitteluun kannattaakin ottaa jo varhaisessa vaiheessa mukaan kaikki tahot, jotka ovat mukana väylien toteutuksessa.

”Esimerkiksi siirtymä väyläopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi on tärkeää suunnitella sujuvaksi, jotta suvantovaiheilta vältytään ja opinnot etenevät. Tässä tarvitaan avoimen yliopiston ja tutkintokoulutuksesta vastaavan yksikön, kuten tiedekunnan, yhteistyötä”, Savela sanoo.

Yhteistyö voisi lisätä myös käytäntöjen yhdenmukaisuutta paitsi avoimen väylien toteutuksessa myös niiden toimivuuden seurannassakin, joka on olennainen osa kehittämistyötä.

”Kehittämisen vaikutuksia opiskelijavalintaan täytyy seurata ja tutkia. Tarvitaan yhtenäisiä toiminnan ja raportoinnin tapoja, jotta tästäkin opiskelijavalintatavasta voidaan tuottaa tarkkaa, vertailukelpoista tietoa”, Savela toteaa.

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen webinaari Suosituksia avoimen väylän kehittämiseksi järjestetään keskiviikkona 14.4. klo 9.00–10.00

Lisätietoja

Paula Savela
projektipäällikkö
Toinen reitti yliopistoon -hanke
paula.savela@jyu.fi
050 428 5293

Heli Joutsen
markkinointisuunnittelija
Toinen reitti yliopistoon -hanke
heli.a.joutsen@jyu.fi
040 652 4168

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu webinaariin 14.4.2021

Marginaalista vakiintuneeksi valintatavaksi -julkaisu
Sammanfattning av Alternativ väg till universitetet-projektets publikation