Tiedote: Avoi­men väy­läs­tä teh­dään us­kot­ta­vaa opis­ke­li­ja­valin­tata­paa

Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa (TRY) pilotoidaan uudistettuja avoimen väyliä eri yliopistoissa ja luodaan näin malleja opiskelijavalintatavoista todistusvalinnan ja valintakokeiden rinnalle. Lisäksi hankkeessa on kartoitettu väylien tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kriittisiä pisteitä oikea-aikaisen ohjauksen kehittämiseksi. Ensimmäisen hankevuoden työn tuloksia esitellään TRY:n väliseminaarissa 13.6. Jyväskylässä.

Toinen reitti yliopistoon on valtakunnallinen korkeakoulutuksen kehittämishanke, joka kehittää avoimen yliopiston väylää aiempaa toimivammaksi opiskelijavalintatavaksi korkeakouluun. Hanke uudistaa avoimen väylää opiskelijalähtöisesti kehittäen myös yliopistojen opintopalveluita, jotta opiskelija saisi riittävää neuvontaa ja ohjausta. Lisäksi kasvatetaan niin hakijoiden kuin yliopistojen yleistä tietoisuutta avoimen väylän mahdollisuuksista opiskelijavalinnoissa.

”Hanke on lisännyt yliopistojen välistä yhteistyötä ja lisännyt ymmärrystä avoimen väylän hyödyistä. Avoimen väylä on vaativa valintatapa, mutta se on myös hyvä tapa niin hakijalle kuin yliopistolle: se mittaa osaamista ja motivaatiota mutta kerryttää myös opintopisteitä”, TRY-hankkeen projektipäällikkö Paula Savela sanoo.

Tavoitteena toimivat väylät yliopistoon

Varsinaista avoimen väylää uudistetaan hankkeessa pilottien avulla. Piloteissa rakennetaan malleja, joita yliopistot voivat hyödyntää aiempiin opintoihin perustuvissa opiskelijavalinnoissaan. Uudistettuja ja myös täysin uusia pilottiväyliä, joiden kautta voi saada opiskelupaikan yliopistossa, avataan useampia vuosien 2019 ja 2020 aikana.

Esimerkiksi tänä vuonna Itä-Suomen yliopistoon voi ilmoittautua teologian väylän pilottiryhmään jo heinäkuussa, ja Jyväskylän yliopistossa aukeaa kauppatieteiden uudistetun väylän pilotti. Oulun yliopistossa väyliä avataan useaan eri hakukohteeseen, muun muassa tekniikan aloille. Vuoden 2020 valintaperusteet ilmoitetaan yliopistosta riippuen viimeistään syksyllä 2019.

Näkökulmia opiskelijavalintoihin ja jatkuvaan oppimiseen

Hankkeen tähänastisten tulosten ohella väliseminaarissa kuullaan myös nuorten näkökulmaa opiskelijavalintoihin. Paneelikeskusteluun opiskelijavalinnoista on kutsuttu muun muassa eri opiskelijajärjestöjen edustajia. Lukiolaisten oppiainetaktikoinnista todistusvalinnan pisteisiin liittyen on keskusteltu paljon mediassa tänä keväänä.

”Lukio on tarkoitettu yleissivistäväksi koulutukseksi. Kun avoimen väylä vakiinnuttaa paikkansa uskottavana valintatapana yliopistoon, nuori voi opiskella lukiossa sitä, mitä haluaa, ja päästä silti yliopistoon haluamalleen alalle”, Savela toteaa.

Väliseminaarin ohjelmassa on myös Akavan koulutus- ja työllisyyspolitiikan johtavan asiantuntijan Ida Mielityisen puheenvuoro jatkuvasta oppimisesta.

”Työuralla tapahtuvan jatkuvan oppimisen tarve kasvaa, myös korkeakoulutetuilla. Tavoitteen toteutuminen yhdessä koulutustason nostotavoitteen kanssa edellyttää, että tutkintoon johtavan koulutuksen paikat varataan yhä enemmän ilman korkeakoulututkintoa oleville. Jo tutkinnon suorittaneille on kehitettävä kunnianhimoisesti erilaisia tapoja uudistaa osaamistaan, josta yhä suuremman osan on tapahduttava työhön paremmin limittyneenä. Tämä edellyttää korkeakoulutuksen rohkeaa uudistamista”, Mielityinen sanoo.

Toinen reitti yliopistoon (2018–2020) on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke, jossa on mukana 11 yliopistoa. TRY-hankkeen tähänastista työtä esitellään Jyväskylässä järjestettävässä Tahtoa, Ryhtiä, Yritystä -väliseminaarissa 13.6.2019 klo 10-16.

Katso väliseminaarin ohjelma. Voit liittyä mukaan myös verkkoyhteydellä.