Tiedote: Yhdentoista yliopiston yhteishanke luo vaihtoehtoja yliopistojen todistusvalinnalle

Alkusyksystä käynnistyneen Toinen reitti yliopistoon -hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida vaihtoehtoisia reittejä yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi, kun korkeakoulujen opiskelijavalintoja uudistetaan vuoteen 2020 mennessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 2,9 miljoonan euron rahoituksen saanut Toinen reitti yliopistoon -hanke pyrkii lisäämään mahdollisuuksia opiskelijoille osoittaa kelpoisuuttaan yliopisto-opintoihin.  

“Hankkeessa on mukana 11 yliopistoa ja noin 30 oppiainetta. Suunnittelemme kolmea erilaista reittiä todistusvalinnan rinnalle: yhden vaihtoehdon toisen asteen opiskelijoille, toisen ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon suorittaneille ja kolmannen työelämän tarpeisiin. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa”, summaa projektipäällikkö Paula Savela hanketta koordinoivasta Jyväskylän yliopiston avoimesta yliopistosta. 

Käytännössä opiskelija osoittaisi osaamistaan ja opiskeluvalmiuttaan avoimia yliopisto-opintoja tehden. Sovitun opintomäärän myötä opiskelija voisi päästä yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi. Vaihtoehtoisten reittien lisäksi hankkeessa kehitetään uusiin väyliin liittyviä neuvonta- ja opintopalveluita. Kehittämistyö on alkanut syyskuussa, ja ensimmäisiä pilotteja reiteistä odotetaan jo ensi vuonna. 

“Tavoitteena on, että saamme tiedekunnat rohkeasti mukaan ja pääsemme kokeilemaan uusia hakureittejä joissain oppiaineissa kenties jo tulevana keväänä”, Jyväskylän avoimen yliopiston johtaja Jukka Lerkkanen kertoo. Hän on myös TRY-hankkeen ohjausryhmän jäsen. 

Jyväskylän yliopiston lisäksi ohjausryhmässä on mukana edustajia Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFIstä, Suomen opinto-ohjaajat ry:stä, Suomen kesäyliopistot ry:stä, Suomen Kansanopistoyhdistys ry:stä ja Hankenista. Lisäksi opiskelijoiden äänen tuovat kuuluville Suomen lukiolaisten liitto ja SYL. Monipuolisen ohjausryhmän avulla huomioidaan kattavasti eri näkökulmat, sillä tekeillä olevan muutoksen on palveltava niin opintoihin hakeutuvia ihmisiä, opintopalveluita kuin opiskelijavalintoja tekeviä tiedekuntiakin. 

Toinen reitti yliopistoon on osa opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen kärkihanketta. 

Lisätietoja: 

Paula Savela, projektipäällikkö, paula.savela@jyu.fi, puh. 050 428 5293 (TRY-hanke) 
Jukka Lerkkanen, johtaja, jukka.lerkkanen@jyu.fi, puh. 0400 249 643 (avoin yliopisto) 

www.jyu.fi/try 

osatoteuttajat-matala-logot2.png