TRY-hankkeen julkaisusta ruotsinkielinen tiivistelmä

Marginaalista vakiintuneeksi valintatavaksi – Ideoita avoimen väylän kehittämiseen -kirjasta on julkaistu nyt myös ruotsinkielinen tiivistelmä. Se kokoaa yhteen Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa laaditut väylämallit sekä suositukset avoimen väylän kehittämiseksi.

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen julkaisema Marginaalista vakiintuneeksi valintatavaksi -kirja on tarkoitettu kaikille avoimen väylää kehittäville tahoille työn tueksi. Siinä esitellään vuosina 2018–2020 tehdyn kehittämisen keskeisiä tuloksia, kuten TRY-hankkeen aikana syntyneet väylämallit sekä sen antamat suositukset avoimen väylän kehittämiseksi tulevaisuudessa.

Kirjassa esitellyt suositukset perustuvat hankkeessa kerrytettyihin tietoihin ja kokemuksiin. Niillä halutaan tukea kehittämistyön tulevaisuutta. Jatkumo on tärkeää, sillä laajat uudistukset tarvitsevat aikaa, samoin kuin uudistusten arviointi. 

Teoksen ruotsinkieliseen tiivistelmään on koottu yleisten tulosten lisäksi Åbo Akademin väyläesimerkit. TRY-hankkeessa on ollut mukana 11 suomalaista yliopistoa, joista Åbo Akademi on ainoa ruotsinkielinen oppilaitos.

Avoimen väylän kautta voi hakea opiskelemaan Åbo Akademiin teologian, informaatioteknologian ja farmasian tutkinto-ohjelmiin. Nämä väylät esitellään sekä hankkeen suomenkielisessä kirjassa että ruotsinkielisessä tiivistelmässä. 

Molemmat julkaisut ovat verkossa vapaasti luettavissa JYX-julkaisuarkistossa.

Tutustu TRY-hankkeen julkaisuun ja sen ruotsinkieliseen tiivistelmään