TRY-hankkeen yhteinen loppukeskustelu kesäkuussa

Syksyllä 2018 alkanut Toinen reitti yliopistoon -hanke päättyy kesäkuun 2021 lopussa. Samalla hankkeen verkkosivujen ja sosiaalisen median kanavien päivittäminen lakkaa. Hanketyön tuloksia ja avoimen väylän tulevaisuutta tarkastellaan vielä loppukeskustelussa tiistaina 8.6.2021 klo 9–11.

Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa (2018–2021) on kehitetty avoimen väylää osana korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistusta. Mukana kehittämistyössä on ollut 11 suomalaista yliopistoa. 

Toimintakauden päätteeksi TRY-hanke kutsuu kaikki hankkeessa mukana olleet toimijat loppukeskusteluun, joka järjestetään tiistaina 8.6.2021 klo 9–11. 

Lisäksi hanke kerää kesäkuun aikana palautetta sekä hanketoimijoilta että avoimen väylän piloteissa opiskelleilta henkilöiltä. Palautteen avulla tarkistetaan, miten hyvin hanke on saavuttanut sille asetetut tavoitteet ja lisäksi annetaan eväitä avoimen väylän jatkokehittämiseen, jota Avoimen Foorumi jatkaa TRY-hankkeen jälkeen.

TRY-kirja tiivistää hanketyön opit yhteen

Hanketyön tuloksena jo olemassa olevia avoimen väyliä on uudistettu opiskelijalähtöisemmäksi ja samalla on avattu myös täysin uusia väyliä. Lisäksi joulukuussa 2020 julkaistiin kirja Marginaalista vakiintuneeksi valintatavaksi, jossa jaetaan hankkeessa saatuja kokemuksia sekä hyviksi havaittuja käytänteitä, joista on hyötyä avoimen väylän uudistamisessa. Mukana on myös suosituksia avoimen väylän kehittämiseksi.

Käsikirjamainen julkaisu on tehty avoimen väylien suunnittelun tueksi yliopistojen tutkintokoulutuksesta vastaaville yksiköille ja avoimille yliopistoille sekä muille väylien kanssa työskenteleville tahoille, kuten vapaan sivistystyön oppilaitoksille. Samalla se on yleistajuinen tietopaketti jokaiselle, joka on kiinnostunut avoimen väylästä. 

Kirjasta on julkaistu myös ruotsinkielinen tiivistelmä Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston verkkojulkaisuissa, ja englanninkielinen versio julkaistaan kesäkuun aikana. 

Toinen reitti yliopistoon -hanke kiittää kaikkia yhteisistä hankevuosista!

try-logot-yliopistot-pysty-2020.png