TRY-hankkeessa tehtyä avoimen väylän kehittämistä kokoava kirja on julkaistu

Avoimen väylä tienä tutkintoon -seminaarissa 10.12.2020 (tallenne tulossa) julkaistiin Toinen reitti yliopistoon -hankkeen kirja ”Marginaalista vakiintuneeksi valintatavaksi – ideoita avoimen väylän kehittämiseen”. Kirjan on tarkoitus auttaa avoimen väylän kehittäjiä tulevaisuuden työssä, kun hanke päättyy. Kirjoitustyöhön osallistui kymmeniä ihmisiä yhdestätoista hankeyliopistosta.

TRY-hankkeen vuosi 2020 ei huipentunut pelkästään Avoimen väylä tienä tutkintoon -verkkoseminaariin, vaan lisäksi tilaisuudessa julkaistiin Marginaalista vakiintuneeksi valintatavaksi -kirja. Julkaisussa kerrotaan avoimen väylän ja sitä kehittäneen TRY-hankkeen taustoista sekä hanketoiminnan tavoitteista ja tuloksista. Kirjassa esitellään myös kolme väylämallia, jotka ovat syntyneet TRY-hankkeen aikana. 

”Yhteistyö avoimen väylän kehittämiseksi on jatkunut upeasti TRY-hankkeessa myös koronapandemian aikaan. Olemme tottuneet työskentelemään yhdessä verkossa jo syksystä 2018 alkaen, joten myös julkaisun koostaminen ja hionta tehtiin lähestulkoon kokonaan etänä. Toivottavasti vastaavanlaista valtakunnallista yhteistyötä nähdään myös kesän 2021 jälkeen, kun hanke päättyy”, projektipäällikkö Paula Savela kommentoi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle puolen vuoden jatkokauden 1.1.–30.6.2021.

Avoimen väylän tulevaisuuden kannalta tärkeää asiaa on kirjan lopussa: TRY-hanke on koonnut syksyllä 2020 yhdessä hanketoimijoidensa kanssa suosituksia avoimen väylän kehittämiseksi. Suosituksia ehdotettiin, pohdittiin ja työstettiin hanketyöpajassa. Keskustelua työpajan yhteenvedosta jatkettiin verkossa, jotta mahdollisimman monet kehittämistyössä mukana olevat tahot ja henkilöt saisivat kertoa näkemyksensä.

TRY-hankkeen uunituore julkaisu on luettavissa vapaasti verkossa:

Marginaalista vakiintuneeksi valintatavaksi – ideoita avoimen väylän kehittämiseen
(Toim. Joutsen, H., Kuivalainen, T., Haltia, N., Lahtomaa, M., Patja, P., Krapu, J., Ellfolk, A.-K. Kekäläinen, U., Savela, P. & Vuori, S.)

Verkkoseminaarin 10.12.2020 tallenne julkaistaan tammikuussa 2021.