TRY-työpajassa jaettiin tiedotuksen, neuvonnan ja ohjauksen hyviä käytänteitä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa

Valtakunnalliset vapaan sivistystyön päivät järjestettiin tänä vuonna Tampereella. Toinen reitti yliopistoon -hanke keskustelutti vapaan sivistystyön toimijoita eri oppilaitosten tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluista.

TRY-hankkeen projektipäällikkö Paula Savelan sekä työpaketti 2:n vetäjä Satu Vuoren työpajassa keskityttiin avoimiin korkeakouluopintoihin liittyvään opiskelijan tukemiseen ja ohjaamiseen. Nämä palvelut jakautuvat kolmeen tasoon, tiedotukseen, neuvontaan ja ohjaukseen. Työpajassa pohdittiin näiden tasojen toteutumaa ja hyviä käytänteitä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.

Vuosittain noin 150 000 hakijasta kaksi kolmesta jää ilman tutkinto-opiskelupaikkaa korkeakoulussa. Työpajan osallistujien kokemusten mukaan hakijat eivät aina kuitenkaan tiedä, että korkeakouluopinnot voi aloittaa myös avointen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa, kuten kansanopistoissa ja kesäyliopistoissa. Tiedotuksen ensimmäinen askel vapaan sivistystyön oppilaitoksille ja avoimille yliopistoille olisi siis kasvattaa yleistä tietoisuutta avoimen väylän opiskeluvaihtoehdoista esimerkiksi yläkoulun ja toisen asteen opojen kautta.

Täsmällinen tiedotus voi vähentää neuvonnan ja ohjauksen tarvetta

Työpajan keskusteluiden perusteella hyvän tiedotuksen, neuvonnan ja ohjauksen reseptiin kuuluu tiivis yhteistyö vapaan sivistystyön oppilaitosten, avoimen yliopiston sekä yliopiston välillä. Opiskelijan alanvalintaa ja koulutuspolkua on helpompi tukea, kun väyläopintojen järjestäjillä on riittävästi ajantasaista tietoa muun muassa yliopistojen opiskelijavalinnoista.

Lisäksi monikanavainen, yksilöllinen vuorovaikutus opiskelijan kanssa koettiin tärkeäksi työpajan osallistujien keskuudessa. Säännöllisellä viestinnällä voidaan seurata opintojen etenemistä sekä kenties välttää opintojen keskeytyminen.

Työpajan keskusteluissa reseptin kriittiseksi lähtöpisteeksi nostettiin ajanjakso, jolloin ihminen vasta pohtii koulutusvaihtoehtojaan. Eräs työpajan osallistujista totesi, että oikea-aikainen ja täsmällinen tiedotus markkinoinnin ohessa vähentää painetta myös neuvonnalta ja ohjaukselta. Opiskelijan ei tarvitse korjata kurssiaan dramaattisesti kesken opintojen, kun hänellä on realistinen käsitys opinnoista jo valintoja tehdessään.

try-tyopaja-vst.jpg

Mikä on vapaan sivistystyön rooli opiskelijavalintojen uudistuksessa?

Avoimen väylän uudistaminen voisi tuoda tullessaan myös uudenlaisia opintoja vapaan sivistystyön oppilaitoksiin, Paula Savela ja Satu Vuori sanoivat työpajassaan.

”Avoimen väylän uudistamista voi tarkastella myös vapaan sivistystyön oppilaitosten opintotarjonnan kehittämisen kannalta. Väyläopintojen ohella kaivataan varmasti esimerkiksi opintoja akateemisten taitojen kehittämiseen”, Satu Vuori totesi.

Vapaan sivistystyön päivät 2019: Koulutus, työ, tulevaisuus