Väliseminaarissa keskusteltiin opiskelijavalinnoista ja korkeakoulutuksen tarpeesta

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen seminaarissa todettiin, että avoimen väylä on jo nyt todellisuutta, mutta vielä monet asiat, kuten opintojen maksuttomuus, vaativat keskustelua. Eri hakukohteisiin vievät väylät ja tietoisuus näistä vaihtoehdoista ovat lisääntyneet hankkeen ansiosta. Lisää aloituspaikkoja kuitenkin tarvitaan, jotta avoimen väylästä saadaan uskottava opiskelijavalintatapa.

TRY:n ensimmäinen hankevuosi on takana, ja sen tuloksia summattiin torstaina 13.6. Tahtoa, Ryhtiä, Yritystä -väliseminaarissa. Projektipäällikkö Paula Savela esitteli päivän alussa alustavia tuloksia, mitä hankkeessa tullaan todennäköisesti saavuttamaan. 

Savela kertoi, että hankkeessa rakennetaan uusia väyliä hakukohteisiin, joissa avoimen väylää ei ole ollut. Tämä on tärkeää jo olemassa olevien väylien kehittämisen ohella. Lisäksi näillä näkymin avoimen väylältä tutkintokoulutukseen valittavien valintaperusteet vahvistetaan jatkossa useammaksi vuodeksi. Myös hakukelpoisuusehdoista ja valintaperusteista saadaan malleja, jotka ovat käytettävissä myös hankkeen ulkopuolisille hakukohteille.

Uudistettujen ja uusien reittien ohella hankkeessa kehitetään parhaillaan opiskelijoiden tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluita: opintopalveluiden kriittisiä pisteitä on kartoitettu kyselyllä ja palvelumuotoilulla. Samalla avoimen väylän näkyvyys ja tunnettuus kasvavat, kun avoimen väylästä kerrotaan aktiivisesti hankkeen viestintä kanavissa ja erilaisissa tapahtumissa, Savela totesi. 

TRY-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän yliopiston vararehtori Marja-Leena Laakso vahvisti, että hanke on saavuttanut jo nyt, noin puolivälissä, sille asetettuja kokonaistavoitteita.

"Huoli siitä, ettei hanke saavuttaisi tavoitteita, on aiheeton. Jo tässä vaiheessa näkyy, että tietoisuus ja asenteet vaihtoehtoisia valintatapoja kohtaan ovat muuttuneet", Laakso totesi avauspuheenvuorossaan.

Seminaaripäivän aikana kuultiin TRY-hankkeen työpakettien 1-4 esityksiä siitä, mitä konkreettista hankeessa on tähän mennessä tapahtunut. Tapausesimerkkejä antoivat työpakettien vetäjät Jenni Krapu, Satu Vuori, Nina Haltia ja Ulla Kekäläinen tiimeineen. Jatkuvan oppimisen näkökulmaa toi Akavan johtava asiantuntija Ida Mielityinen. Näiden esitysten materiaalit ovat saatavilla jo väliseminaarin ohjelmasta.

Päivän päätteeksi opinto-ohjaajien ja opiskelijoiden edustajat keskustelivat opiskelijavalinnoista. Avoimen foorumin puheenjohtaja Jukka Lerkkasen vetämässä "Nuoret ja opiskelijavalinnat" -paneelissa kuultiin Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan Nikolas Bursiewiczin, Suomen opinto-ohjaajien Armi Nurmen, Suomen lukiolaisten liiton Meri Kärkkäisen sekä Suomen ammattiin opiskelevien liiton OSKU ry:n Juuso Luomalan ajatuksia opiskelijavalinnoista ja avoimen väylästä.

Lisää tietoa väliseminaarista tulossa myöhemmin. Väliseminaarin yhteisen osuuden tallenteet ovat katsottavissa kesäkuun ajan.