Viimeinen hankesyksy keskittyy väylätiedon koostamiseen ja jakoon

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen avoimen väylän kehittämistyö huipentuu syksyn 2020 päätteeksi virtuaaliseen loppuseminaariin ja TRY-käsikirjan julkaisuun.

Vuonna 2018 käynnistyneen Toinen reitti yliopistoon -hankkeen toiminta päättyy näillä näkymin vuoden 2020 lopussa. Hankkeessa on 11 yliopistoa, joissa avoimen väylän kehitystyötä on tehty sekä sisäisenä työnä että yliopistojen välisenä yhteistyönä, jonka toivotaan jatkuvan vielä pitkään hankeajan päätyttyä.

Koronakevät vaikutti TRY-hankkeen toimintaan tapahtumien peruuntumisten ja siirtymisten muodossa. Kevään väliseminaari siirtyi verkkoon, ja syksyllä järjestetty avoimen väylän hakijoille suunnattu Kysy avoimen väylästä -verkkotapahtuma julkaistiin myös tallenteena. Tilaisuuden kysymykset on julkaistu vastauksineen hankkeen verkkosivuilla.

Kalenterin tyhjennyttyä livetapahtumista Toinen reitti yliopistoon -hankkeen koordinaatio osallistuu mielellään erilaisiin verkkotilaisuuksiin niin puhujan kuin kuuntelijan roolissa. Hanketta on esitelty aiemmin muun muassa etälukiolaisille, korkeakouluun hakijoille, opinto-ohjaajille, yliopistojen edustajille sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksille. Yhteydenottoja voi lähettää osoitteeseen try-hanke@jyu.fi.

Hanketyön hedelmät julkaistaan loppuseminaarissa joulukuussa

Syyskuussa TRY:n hanketoimijat kokoontuvat työpajaan pohtimaan hankkeen suosituksia ja linjauksia, pohjautuvat hankkeessa kerrytettyihin tietoihin, havaintoihin, kokemuksiin ja tuloksiin. Hankkeen antamilla suosituksilla ja linjauksilla on tarkoitus auttaa tulevia avoimen väylän kehittäjiä työssään ja varmistaa näin kehitystyön jatkumo eri yliopistoissa. Hankkeen tavoitteena on, että yliopistojen opiskelupaikoista noin 15-20 % olisi avoimen väylän kautta hakeville varattua aloituspaikkakiintiötä.

Joulukuussa järjestettävässä Toinen reitti yliopistoon -hankeen loppuseminaarissa jaetaan ja kootaan hanketyöstä kerättyjä käytäntöjä ja kokemuksia. Seminaarissa julkistetaan myös väylän kehittämisen avuksi tarkoitettu käsikirja, jossa esitellään hankkeen myötä toteutettuja väyläpilotteja ja niiden kehitystyötä. Julkaisussa esitellään myös syyskuun työpajan anti suositusten ja linjausten osalta. Käsikirja julkaistaan sekä paperisena että sähköisenä versiona.

Tutustu TRY:n tapahtumakalenteriin tästä