Yhteiskunta tänään -verkkokurssi toimii näyttöreittinä yliopistoon

Helsingin yliopiston sosiaalitieteet ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimus ovat kehittäneet TRY-hankkeen aikana pilottikurssin, joka on tarkoitus ottaa osaksi molempien yliopistojen opiskelijavalintaa keväällä 2020.

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen työpaketti 1:n eli näyttöreitin kehittäjät suunnittelevat reittejä avoimen väylällä toisen asteen opiskelijoille. Lukion tai ammatillisen koulutuksen opiskelija voisi siis tehdä väyläopintoja jo toisen asteen opintojen aikana. Parhaimmassa tapauksessa opiskelijalla voisi olla yliopisto-opiskelupaikka jo valmiina, kun hän valmistuu toiselta asteelta.

MOOCin kautta opiskelijaksi Tampereen ja Helsingin yliopistoihin

Uutta sosiaalitieteiden ja yhteiskuntatutkimuksen Yhteiskunta tänään -verkkokurssia on pilotoitu Tampereen yliopistossa keväällä 2019. Niin sanottu MOOC (massive open online course) järjestetään Tampereen yliopistossa myös syksyllä 2019 sekä keväällä 2020, jolloin se on osa opiskelijavalintaa. Kurssimenestyksen perusteella osa opiskelupaikkaa tavoittelevista kurssin suorittajista kutsutaan haastatteluun, jossa arvioidaan hakijan soveltuvuutta tutkinto-opiskeluun.

Helsingin yliopistossa verkkokurssi järjestetään ensimmäisen kerran keväällä 2020. Kurssin parhaiten suorittaneet pääsevät näyttökokeeseen, jonka perusteella valitaan uudet opiskelijat todistusvalinnalla pääsevien lisäksi.

“Tulevana keväänä kurssia on tarkoitus käyttää opiskelijavalinnassa yhteiskuntatutkimuksen ohjelmaan Tampereella ja sosiaalitieteiden kandidaattiohjelmaan Helsingissä. Olemme suunnitelleet kurssin aikataulutusta paljon muun muassa ylioppilaskirjoitusten ja yhteishaun suhteen, jotta se olisi mahdollisimman monen suoritettavissa”, kertoo Marko Salonen Tampereen yliopistosta. Hän on yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmavastaava ja opettaa sosiaalipsykologiaa avoimessa yliopistossa.

Näyttöreitti perehdyttää yliopisto-opintoihin

Verkkokurssin etuna vanhoihin valintakokeisiin on se, että vaikka opiskelija ei pääsisikään sisään tiedekuntaan, hän saa kuitenkin suoritettua viiden opintopisteen kurssin. Samalla opiskelija saa paremman käsityksen opintosuunnasta sekä opiskelusta yliopistossa. MOOC-kurssi on ilmainen sekä Tampereen että Helsingin yliopistossa.

Yhteiskunta tänään -kurssi toteutetaan yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa, joten sille voivat ilmoittautua kaikki aiheesta kiinnostuneet. Kurssi suoritetaan kokonaan verkossa DigiCampus-alustalla. Kevään kurssiaikataulut julkaistaan myöhemmin Opintopolku.fi-palvelussa.

Tutustu kurssiin

Yhteiskunta tänään: Johdatus yhteiskuntatutkimukseen