Ajankohtaista

TRY-hanke Tutkijoiden yössä 27.9.

Toinen reitti yliopistoon -hanke osallistuu Tutkijoiden yöhön yhdessä Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kanssa. JYU avoin koordinoi yhdentoista yliopiston yhteistä TRY-hanketta.

Uudistetun teologian väylän paikat täyttyivät hetkessä

Itä-Suomen yliopiston läntisen teologian uudistettu pilotti alkaa tänä syksynä. 29 opintopisteen laajuiset opinnot suoritetaan vuoden aikana verkossa, minkä jälkeen hyvin tiedoin opintonsa suorittaneet valitaan tutkinto-opiskelijoiksi keväällä 2020.

Avoimen väylää kehitetään kokonaisvaltaisesti Oulussa

Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa mukana oleva Oulun yliopisto avaa avoimen väylän ovet reilusti auki suunnittelemalla reittejä jopa 23 hakukohteeseen. Valtakunnallisesti yhteisiä linjoja ja hyviä käytänteitä reittien toteuttamiseen kartoitetaan ja pohditaan niin hankkeessa kuin avoimen korkeakouluopetuksen neuvottelupäivillä marraskuussa 2019, kirjoittaa suunnittelija Diana Yletyinen Oulun yliopistosta.

Katsaus syksyn kalenteriin

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen toinen vuosi on nyt käynnissä. Syksy tuo tullessaan paljon erilaisia tapahtumia, jossa TRY on mukana.

Väliseminaarissa keskusteltiin opiskelijavalinnoista ja korkeakoulutuksen tarpeesta

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen seminaarissa todettiin, että avoimen väylä on jo nyt todellisuutta, mutta vielä monet asiat, kuten opintojen maksuttomuus, vaativat keskustelua. Eri hakukohteisiin vievät väylät ja tietoisuus näistä vaihtoehdoista ovat lisääntyneet hankkeen ansiosta. Lisää aloituspaikkoja kuitenkin tarvitaan, jotta avoimen väylästä saadaan uskottava opiskelijavalintatapa.

Tiedote: Avoi­men väy­läs­tä teh­dään us­kot­ta­vaa opis­ke­li­ja­valin­tata­paa

Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa (TRY) pilotoidaan uudistettuja avoimen väyliä eri yliopistoissa ja luodaan näin malleja opiskelijavalintatavoista todistusvalinnan ja valintakokeiden rinnalle. Lisäksi hankkeessa on kartoitettu väylien tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kriittisiä pisteitä oikea-aikaisen ohjauksen kehittämiseksi. Ensimmäisen hankevuoden työn tuloksia esitellään TRY:n väliseminaarissa 13.6. Jyväskylässä.

Miksi tarvitaan toinen reitti yliopistoon?

TRY-hanke kehittää avoimen yliopiston väylää ja pyrkii aktiivisesti kasvattamaan tietoisuutta siihen liittyen. Mutta miksi toinen reitti yliopistoon on tarpeellinen? Projektipäällikkö Paula Savela kertoo, mitä hyötyä avoimen väylän uudistamisesta on yhteiskunnan, yliopiston ja yksilön kannalta.