Öpuleden – information för dig som vill söka studieplats

Öpuleden är ett alternativt sätt att söka in vid universitet, vid sidan av betygsantagningen och urvalsprovet. Alternativ väg till universitetet (TRY) är ett projekt som ingår i reformen av studentantagningen. Projektet, vars webbplats du just nu befinner dig på, ansvarar för utvecklingen av Öpuleden. Projektet i sig erbjuder alltså inga studieplatser, men på Öpuleden kan du börja studera med en gång och sedan söka in till examensstudierna som intresserar dig.

På Öpuleden avlägger du universitetsstudier för att senare söka in till examensstudierna vid ett universitet. Projektet Alternativ väg till universitetet (Toinen reitti yliopistoon, TRY) planerar och testar olika sådana alternativa vägar, dvs. Öpuleder, som leder till universitetsstudierna. I praktiken förnyar och skapar projektet ansökningsvägar till examensutbildningar i olika studieämnen vid olika högskolor.

Letar du efter en studieplats?

Ett flertal nya Öpuleder som planerats inom projektet är redan tillgängliga för nya studerande t.ex. inom ekonomiska vetenskaper, teologi, samhällsvetenskaper och tekniska branscher. Nya studieleder utannonseras på webbplatsen för projektet under Aktuellt (Ajankohtaista). Projektet avslutas år 2020, då det kommer att finnas ännu fler tillgängliga studieleder.

Om du är intresserad av någon av de nya öppna studielederna, ta direkt kontakt med det öppna universitet som studieleden erbjuds av. Alla studier inom Öpulederna avläggs vid öppna universitet eller andra läroanstalter som dessa samarbetar med.

Studera vid öppna universitetet

Även om reformen av studieantagningen fortfarande pågår kan du söka studieplats redan nu! Utöver de nya Öpuleder som just nu är i pilotfasen erbjuder olika universitet redan ett stort antal andra Öpuleder som du kan börja studera på.

Om universitetsstudierna inom Öpuleden intresserar dig, ta kontakt med det öppna universitet som studierna erbjuds av för att diskutera olika alternativ.

Riksomfattande lista över utbildningar inom Öpuleden våren 2020

Vilka högskolor och utbildningar kan man söka in till via Öpuleden? Listan över utbildningar som du kan söka in till via Öpuleden våren 2020 hittar du här.

Öppna universitetsstudier och alternativa vägar till universitetet erbjuds av

Du kan bekanta dig närmare med de öppna universitetsstudierna som erbjuds av universiteten ovan också på Studieinfo.fi-portalen.

Studievägar finns det lika många av som de som vandrar på dem. Är du osäker på din egen väg kan du titta på videon nedan, där Petra – som också söker sin egen väg – träffar personer som redan kommit en bit på sin studieväg. Videon har producerats inom projektet Polun polkijat av lärarstuderande vid Jyväskylä universitet.

Sidan uppdaterad 2.3.2020