Ohjausryhmä

Puheenjohtaja

Marja-Leena Laakso, vararehtori, Jyväskylän yliopisto

Jäsenet

  • Jani Kykkänen, Suomen ylioppilaskuntien liitto ry
  • Jukka Lerkkanen, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ja Avoimen yliopiston foorumi
  • Armi Nurmi, Suomen opinto-ohjaajat ry
  • Minna Martikainen, Hanken
  • Tytti Pantsar, Suomen kansanopistoyhdistys
  • Hannu Rantanen, Suomen kesäyliopistot ry
  • Annakaisa Tikkinen, Suomen lukiolaisten liitto, poissa 31.5.2020 saakka, sijaisena Toni Ahva, Suomen lukiolaisten liitto
  • Leena Wahlfors, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI
  • Tuija Österman, Suomen kesäylipistot ry, 8.10.2019 alkaen

Ohjausryhmän esittelijä

Paula Savela, projektipäällikkö, Jyväskylän yliopisto

Ohjausryhmän sihteeri

Anne Allonen, projektisihteeri, Jyväskylän yliopisto