Ohjausryhmä

Puheenjohtaja

Marja-Leena Laakso, vararehtori, Jyväskylän yliopisto

Jäsenet

Jani Kykkänen, Suomen ylioppilaskuntien liitto ry 
Jukka Lerkkanen, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ja Avoimen yliopiston foorumi
Armi Nurmi, Suomen opinto-ohjaajat
Minna Martikainen, Hanken
Tytti Pantsar, Suomen kansanopistoyhdistys
Hannu Rantanen, Suomen kesäyliopistot
Annakaisa Tikkinen, Suomen lukiolaisten liitto
Leena Wahlfors, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI

Ohjausryhmän esittelijä

Paula Savela, projektipäällikkö, Jyväskylän yliopisto

Ohjausryhmän sihteeri

Anne Allonen, projektisihteeri, Jyväskylän yliopisto