Mikä on avoimen väylä?

Avoimen yliopiston väylällä tarkoitetaan avoimia yliopisto-opintoja, joiden perusteella voi hakea yliopistoon tutkintokoulutukseen. Ohessa on vastauksia yleisimpiin kysymyksiin avoimen väylästä.

Avoimen väylällä tarkoitetaan yleensä avoimen yliopiston opintoja, jotka suorittamalla voit saada opiskelupaikan yliopistosta. Avoimen väylän opinnot ovat oikeita yliopisto-opintoja. Ne perustuvat yliopistojen opetussuunnitelmiin.

Väyläopintoja tarjoavat avoimet yliopistot sekä niiden yhteistyöoppilaitokset, kuten kansanopistot. Erilaisia avoimen väyliä on seuraavissa yliopistoissa: Aalto-yliopisto, Hanken, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Taideyliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.

Kenelle avoimen väylä on?

 • Sinulle, joka haluat yliopistoon.
 • Sinulle, joka haluat tutustua tieteenalaan ja sen opiskeluun ennen hakemista yliopistoon.
 • Sinulle, joka jäät yhteishaussa vaille opiskelupaikkaa.
 • Sinulle, joka haluat opiskeluun joustavuutta ajan ja paikan suhteen esimerkiksi työn vuoksi.

Mitä avoimen väylällä opiskellaan?

Yleensä väyläopinnot vastaavat noin yhden vuoden yliopisto-opintoja. Väyläopintojen laajuus ja sisältö sekä aiempien opintojen hyväksiluku vaihtelevat oppiaineesta ja yliopistosta riippuen. Varmista nämä yksityiskohdat etukäteen valitsemastasi avoimesta yliopistosta, ennen kuin aloitat väyläopintosi.

Kun siirryt tutkintokoulutukseen, avoimessa suorittamasi opinnot hyväksiluetaan osaksi yliopistotutkintoasi.

Missä opiskelen?

Avoimessa yliopistossa on yliopistosta riippuen jonkin verran lähiopetusta, mutta yleensä pääosa opiskelusta tapahtuu itsenäisesti, etänä. Opinnot soveltuvat hyvin myös työn ohessa tehtäviksi, jos ne ovat ajasta ja paikasta riippumattomia.

Jos haluat opiskella ryhmässä lähiopetuspainotteisesti, voit opiskella joitain avoimen yliopiston opintoja myös yhteistyöoppilaitoksissa. Näitä ovat esimerkiksi kansanopistot ja kesäyliopistot.

Milloin voin ilmoittautua väylälle?

Yleensä väyläopintoihin ilmoittautuminen alkaa yliopistosta riippuen kesällä tai syksyllä. Joissain avoimissa yliopistoissa on jatkuva ilmoittautuminen ympäri vuoden.

Tutustu eri väylävaihtoehtoihin esimerkiksi abivuoden keväänä, jolloin sinulla on suunnitelma valmiina syksyksi, jos et saanut haluamaasi opiskelupaikkaa.

Miten haen yliopistoon?

Kun olet suorittanut kaikki vaadittavat väyläopinnot, voit hakea yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi opintojesi perusteella. Haku väylältä yliopistoon tapahtuu osana korkeakoulujen yhteishakua tai erillishakuna kevään yhteishaun jälkeen. Hakulomake täytetään Opintopolku.fi-palvelussa. Yleensä valintakoetta ei ole, vaan opiskelijavalinta perustuu väyläopintojen opintomenestykseen ja suoritettujen opintojen laajuuteen.

Aloituspaikkojen määrä vaihtelee eri oppiaineissa ja yliopistoissa. Jos hakukelpoisia hakijoita on aloituspaikkamäärää enemmän, yliopisto tekee opiskelijavalinnat tutkinto-ohjelman valintamenettelyn mukaisesti.  

Mihin koulutuksiin voin hakea?

Hakumahdollisuudet ja valintamenettelyt vaihtelevat yliopistoittain. Kysy ja lue lisää avoimen väylän hakuvaihtoehdoista:

 • Avoimet yliopistot
 • Yliopistojen verkkosivut
 • Opintopolku.fi-palvelu

Miksi avoimen väylä?

 • Voit tutustua valitsemaasi alaan rauhassa käyttämättä ensikertalaisuuttasi hakijana.
 • Voit opiskella yliopistotutkinnon osia jo etukäteen.
 • Kehität akateemisia opiskelutaitojasi.
 • Vietät välivuoden mielekkäästi.
 • Jos yo-todistuksesi ei riitä todistusvalinnassa, ylioppilaskokeiden uusimisen sijaan voit saada opiskelupaikan avointen yliopisto-opintojesi perusteella.