Toinen reitti yliopistoon

Huom.! Toinen reitti yliopistoon -hanke on päättynyt 30.6.2021.
Hankkeen verkkosivuja ja sosiaalisen median kanavia ei päivitetä kesäkuun 2021 jälkeen.

Toinen reitti yliopistoon (TRY) kehitti  avoimen väylää hakutapana pilotoimalla erilaisia reittejä tutkintokoulutukseen todistusvalinnan ja valintakokeiden rinnalle. Hanke oli opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen kehittämishanke, jossa oli mukana 11 yliopistoa ja useita eri oppiaineita.

Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa kehitettiin avoimen väylää tutkintokoulutukseen. Opiskelijavalintojen uudistuessa vuonna 2020 todistusvalinnan ja valintakokeiden rinnalle tarvittiin myös muita hakuvaihtoehtoja. Avoimet yliopisto-opinnot antavat hakijalle mahdollisuuden osoittaa osaamistaan, korkeakoulukelpoisuuttaan ja edellytyksiään menestyä yliopistossa. Lue lisää avoimen väylästä.

Reittejä suunniteltiin ja pilotoitiin erilaisille kohderyhmille, kuten toisen asteen opiskelijoille, toisen asteen jo suorittaneille sekä työelämässä olevien ihmisten tarpeisiin. Lisäksi TRY-hankkeessa kehitettiin reitteihin liittyviä opintopalveluita eli tiedotusta, neuvontaa ja ohjausta. Tutustu hankkeen tehtäviin työpaketeittain.

Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto. Osatoteuttajina olivat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Taideyliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.

 

 

Aika

1.8.2018–30.06.2021

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteyshenkilö

Projektipäällikkö Paula Savela
paula.savela(a)jyu.fi