Työpaketit

TRY-hankkeessa on neljä työpakettia, joista kolme keskittyy reittien suunnitteluun ja pilotointiin. Neljännessä työpaketissa työstetään reittien rinnalle opintopalveluita, joihin kuuluvat tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalvelut.

Hankkeessa on mukana 11 suomalaista yliopistoa. Alla olevassa kuviossa näkyy, mitä avoimen väyliä eri kohderyhmille suunnitellaan ja pilotoidaan TRY-hankkeessa.

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen työpaketit, yliopistot sekä pilotoitavat hakukohteet

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen työpaketit ja hakukohteet

Tutustu tarkemmin työpaketteihin: