Työpaketit

TRY-hankkeessa on neljä työpakettia, joista kolme keskittyy reittien suunnitteluun ja pilotointiin. Neljännessä työpaketissa työstetään reittien rinnalle opintopalveluita, joihin kuuluvat tuki-, neuvonta- ja ohjauspalvelut.