Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa mukana olevat oppiaineet väylineen

Tälle sivulle on koottu suoria linkkejä niistä uusista tai uudistetuista avoimen väylistä, joita on kehitetty TRY-hankkeessa. Osaa avoimen väylistä on myös pilotoitu eli kokeiltu käytännössä osana opiskelijavalintaa hankkeen aikana.

Aalto-yliopiston tekniikan väylä

Itä-Suomen yliopiston teologian väylä – listaus kaikkiin UEFin väyliin

 

Suomen oikeustieteellisten yksiköiden yhteinen oikeustieteellinen väylä

Helsingin yliopisto, oikeusnotaari ja oikeustieteiden maisteri – linkki kaikkiin väyliin

Itä-Suomen yliopisto, oikeusnotaari ja oikeustieteiden maisteri – linkki kaikkiin väyliin

Lapin yliopisto, oikeusnotaari ja oikeustieteiden maisteri – linkki kaikkiin väyliin

Turun yliopisto, oikeusnotaari ja oikeustieteiden maisteri – linkki kaikkiin väyliin

Åbo Akademi, rättsnotarie

 

Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen väylä

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, valtiotieteiden kandidaatti: 5 op (Yhteiskunta tänään -verkkokurssi) – linkki uutiseen

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma, yhteiskuntatieteiden kandidaatti: 5 op (Yhteiskunta tänään -verkkokurssi)

 

Helsingin yliopiston teologian ja uskonnontutkimuksen väylä – listaus kaikkiin HY:n väyliin

Öpuleden: utbildningslinjen för teologi, Åbo Akademi

 

Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden väylä – linkki kaikkiin UEFin väyliin

Öpuleden: utbildningslinjen för informationsteknologi, Åbo Akademi

Oulun yliopiston avoimen väylät tekniikan aloille ja tietojenkäsittelytieteisiin – listaus kaikkiin OY:n väyliin

 

Öpuleden: utbildningslinjen för farmaci, Åbo Akademi

 

Jyväskylän yliopiston kauppatieteiden avoimen väylät

 

Helsingin yliopiston kasvatustieteiden avoimen väylät – listaus kaikkiin HY:n väyliin

 

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden väylät

 

Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteiden väylät

kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutusohjelma – listaus kaikkiin UEFin väyliin

varhaiskasvatuksen opettajan koulutus – listaus kaikkiin UEFin väyliin

erityisopettajan koulutus – listaus kaikkiin UEFin väyliin

 

Turun yliopiston kasvatustieteiden väylät

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma – listaus kaikkiin TY:n väyliin

Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma – listaus kaikkiin TY:n väyliin

 

Itä-Suomen yliopiston ja Vaasan yliopiston modulaarinen hallintotieteiden kandidaatin tutkinto

Julkishallinnon HTK-tutkinto, Itä-Suomen yliopisto

Julkishallinnon HTK-tutkinto, Vaasan yliopisto

 

Maisteriohjelmien avoimen väylät

Taideyliopiston Taidejohtamisen ja yrittäjyyden maisteriohjelma

Oulun yliopiston hoitotieteen maisteriväylä – listaus kaikkiin OY:n väyliin

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen väylä – listaus kaikkiin UEFin väyliin