Työpaketti 1: Näyttöreitti

Toisen asteen opintojen aikana osoitettu valmius yliopisto-opintoihin

Työpaketti 1:n kohderyhmänä ovat korkeakouluopintoihin tähtäävät toisen asteen opiskelijat. Tavoitteenamme on luoda kohderyhmän opiskelijoille vaihtoehtoisia reittejä yliopistoon. Reitit koostuvat yliopisto-opinnoista.

Valintakokeiden ja todistusvalinnan rinnalla on tärkeää, että toisen asteen opiskelija voi näyttää osaamisensa esimerkiksi verkkokurssin avulla. Opiskelijan olisi näin mahdollista myös kokeilla, mikä oppiaine häntä kiinnostaisi ja haluaisiko hän opiskella sitä korkeakoulussa.

Opiskelijan olisi mahdollista kokeilla, mikä oppiaine häntä kiinnostaisi ja haluaisiko hän opiskella sitä korkeakoulussa.

Näyttöreitin tarkoituksena on myös tutustuttaa opiskelija yliopistoissa käytettäviin erilaisiin työskentelymenetelmiin. Näyttöreittiin kuuluvien opintojen olisi tarkoitus vastata suurelta osin tavoitellun tutkinnon vaatimuksia.

 

Työpaketissa mukana olevat oppiaineet, tieteenalat, hakukohteet ja yliopistot:

Oppiaine, koulutusohjelma, tieteenala tai hakukohde  Yliopisto Tämänhetkinen tilanne Väyläpilotit Linkit
Tietojenkäsittelytiede Oulun yliopisto 15 op:n laajuinen näyttöreitti

Yhteinen päätös väylän laajuudesta
Väyläpilotti käynnissä Tietojenkäsittelytieteen väylä Opintopolussa
 Tietojenkäsittelytiede Itä-Suomen yliopisto 15 op:n laajuinen näyttöreitti

Yhteinen päätös väylän laajuudesta
Väyläpilotti käynnissä Tietojenkäsittelytieteen opiskelijaksi avoimen yliopiston kautta
Informaatioteknologia Åbo Akademi 15 op:n laajuinen näyttöreitti Väyläpilotti käynnissä  
Oikeustiede Helsingin yliopisto Suunnittelutyö käynnissä    
Oikeustiede Itä-Suomen yliopisto Suunnittelutyö käynnissä    
Oikeustiede Lapin yliopisto Suunnittelutyö käynnissä    
Oikeustiede Turun yliopisto Suunnittelutyö käynnissä    
Oikeustiede Åbo Akademi Suunnittelutyö käynnissä    
Sosiaalitieteet ja yhteiskuntatutkimus Tampereen yliopisto 5 op:n laajuinen näyttöreitti Näyttöreitti k2020  
Sosiaalitieteet Helsingin yliopisto 5 op:n laajuinen näyttöreitti Näyttöreitti k2020  
Teologia ja uskonnontutkimus Helsingin yliopisto Näyttöreitti kehitteillä Pilotoidaan pedagogisia ratkaisuja Johdatus teologiaan ja uskonnontutkimukseen, syksy 2019
 Teologia ja uskonnontutkimus Åbo Akademi Näyttöreitti kehitteillä    

Yllä olevassa taulukossa kuvattu vaihe on syyskuun 2019 tilanne.

Jenni Krapu

Työpaketin vastuuhenkilö:

Varajohtaja Jenni Krapu, Helsingin yliopisto, puh. 050 4489 517, jenni.krapu@helsinki.fi

Lue lisää

Uusia reittejä avataan yliopistoihin (Yle Uutiset 28.9.2019)