Työpaketti 1: Näyttöreitti

Toisen asteen opintojen aikana osoitettu valmius yliopisto-opintoihin

Työpaketti 1:n kohderyhmänä ovat korkeakouluopintoihin tähtäävät toisen asteen opiskelijat. Tavoitteenamme on luoda malleja toisen asteen opiskelijoille tarjottavista opinnoista, jotka mahdollistavat joustavan valinnan yliopistoon. 

Pääsykokeiden ja todistusvalinnan rinnalla on tärkeää, että toisen asteen opiskelija voi näyttää osaamisensa esimerkiksi verkkokurssin avulla. Opiskelijoilla olisi näin mahdollista myös kokeilla, mikä oppiaine häntä kiinnostaisi ja haluaisiko hän opiskella sitä korkeakoulussa. Näyttöreitin tarkoituksena on myös esitellä yliopistoissa käytettäviä erilaisia työskentelymenetelmiä. Näyttöreittiin kuuluvien opintojen olisi tarkoitus sisältyä suurelta osin tavoitellun tutkinnon vaatimuksiin.

Työpaketissa ovat edustettuina oikeustiede, yhteiskuntatieteet, tietojenkäsittelytieteet ja teologia. Yliopistoista ovat mukana Helsingin, Tampereen, Turun, Itä-Suomen, Oulun ja Lapin yliopistot sekä Åbo Akademi.

Työpaketin vastuuhenkilö: Varajohtaja Jenni Krapu, Helsingin yliopisto, puh. 050 4489 517, jenni.krapu@helsinki.fi