Työpaketti 4: Opintopalvelut sekä neuvonta ja ohjaus

Eri reitteihin (työpaketit 1-3) liittyvä neuvonnan ja ohjauksen sekä opintopalvelujen kehittäminen

Työpaketissa 4 tehdään yhteistyötä kaikkien hankkeessa toimivien yliopistojen ja työpakettien 1-3 kanssa. Päätavoitteena tässä työpaketissa on palvelumuotoilla käyttäjälähtöiset ja eri reittien kautta tutkintokoulutukseen hakeutuvien opiskelijoiden tarpeet huomioivat opintopalvelut.

Hankkeen alkuvaiheessa olemme käynnistäneet työpaketin osatavoitteiden määrittelyn. Opintopalveluiden nykytilaa kartoitamme ensin kyselyn avulla. Tässä työpaketissa tullaan järjestämään opintopalveluiden yhteistä palvelumuotoilua yhteistyössä palveluiden käyttäjien ja muiden sidosryhmien kanssa: hankkeessa palvelumuotoillaan kuhunkin työpakettiin yksi pilottireitti yliopistoon. Tähän tarvitsemme tueksi erillistä palvelumuotoilua.

Tavoittelemme sitä, että yliopistoon hakeutuminen olisi mahdollisimman sujuvaa ja opiskelija saisi hänen tarpeisiinsa vastaavaa tiedotusta, ohjausta ja neuvontaa. On myös tärkeää, että opiskelija osaisi valita hänelle parhaiten soveltuvan vaihtoehtoisen hakureitin ja tulisi tällöin todennäköisemmin valituksi tutkintokoulutukseen. Näitä tavoitteita kohti lähdemme siis käynnistämään työskentelyä 11 yliopiston ja opiskelijoiden kanssa.

Työpaketin vastuuhenkilö: Suunnittelija Ulla Kekäläinen, Itä-Suomen yliopisto, puh. 0294 45 7039, ulla.kekalainen@uef.fi