Työpaketti 4: Opintopalvelut sekä neuvonta ja ohjaus

Eri reitteihin (työpaketit 1-3) liittyvä neuvonnan ja ohjauksen sekä opintopalvelujen kehittäminen

Työpaketissa 4 tehdään yhteistyötä kaikkien hankkeessa toimivien yliopistojen ja työpakettien 1-3 kanssa. Päätavoitteena tässä työpaketissa on palvelumuotoilla käyttäjälähtöiset ja eri reittien kautta tutkintokoulutukseen hakeutuvien opiskelijoiden tarpeet huomioivat opintopalvelut.

Hankkeen alkuvaiheessa olemme käynnistäneet työpaketin osatavoitteiden määrittelyn. Kartoitimme opintopalveluiden eli tiedotuksen, neuvonnan ja ohjauksen nykytilaa kyselyllä, joka välitettiin avoimen yliopiston opintojen perusteella tutkintokoulutukseen valituille. 

Raportti: Avoimen väylän kautta valittujen kokemuksia – Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa toteutetun kyselyn tuloksia

Työpaketissa on tehty opintopalveluiden yhteistä palvelumuotoilua yhteistyössä palveluiden käyttäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Hankkeessa palvelumuotoiltiin kuhunkin työpakettiin yksi pilottireitti yliopistoon yhteistyössä Hellon Oy:n kanssa.

Tavoittelemme sitä, että yliopistoon hakeutuminen olisi mahdollisimman sujuvaa ja opiskelija saisi hänen tarpeisiinsa vastaavaa tiedotusta, ohjausta ja neuvontaa. On myös tärkeää, että opiskelija osaisi valita hänelle parhaiten soveltuvan vaihtoehtoisen hakureitin ja tulisi tällöin todennäköisemmin valituksi tutkintokoulutukseen. Näitä tavoitteita kohti lähdemme siis käynnistämään työskentelyä 11 yliopiston ja opiskelijoiden kanssa.

Työpaketin vastuuhenkilö

Suunnittelija Ulla Kekäläinen, Itä-Suomen yliopisto, puh. 0294 45 7039, ulla.kekalainen@uef.fi