Työpaketti 4: TNO-palvelut

Eri reitteihin (työpaketit 1-3) liittyvä tiedotuksen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen

Työpaketissa 4 tehdään yhteistyötä kaikkien hankkeessa toimivien yliopistojen ja työpakettien 1-3 kanssa. Päätavoitteenamme  on palvelumuotoilla käyttäjälähtöiset ja eri reittien kautta tutkintokoulutukseen hakeutuvien opiskelijoiden tarpeet huomioivat opintopalvelut.

Hankkeen alussa käynnistimme työpaketin toiminnan tavoitteiden täsmällisemmällä määrittelyllä. Lisäksi kartoitimme opintopalveluiden eli tiedotuksen, neuvonnan ja ohjauksen nykytilaa opiskelijakyselyllä, joka välitettiin avoimen yliopiston opintojen perusteella tutkintokoulutukseen valituille. 

Raportti: Avoimen väylän kautta valittujen kokemuksia – Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa toteutetun kyselyn tuloksia

Toteutimme työpaketissa opintopalveluiden yhteisen palvelumuotoilun yhteistyössä palveluiden käyttäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Hankkeessa palvelumuotoiltiin kuhunkin työpakettiin yksi pilottireitti yliopistoon yhteistyössä Hellon Oy:n kanssa.

Raportti: Palvelumuotoilun loppuraportti (2019)

Tavoitteenamme on, että yliopistoon hakeutuminen olisi mahdollisimman sujuvaa ja opiskelija saisi hänen tarpeisiinsa vastaavaa tiedotusta, ohjausta ja neuvontaa. On myös tärkeää, että opiskelija osaisi valita hänelle parhaiten soveltuvan vaihtoehtoisen hakureitin ja tulisi tällöin todennäköisemmin valituksi tutkintokoulutukseen. Näitä tavoitteita kohti työskentelemme TRY-hankkeen 11 yliopiston kanssa.

Työpaketin vastuuhenkilö

Suunnittelija Ulla Kekäläinen, Itä-Suomen yliopisto, puh. 0294 45 7039, ulla.kekalainen@uef.fi