Yhteistyöhankkeet

Digital Education For All (DEFA), Helsingin yliopisto

"Tietojenkäsittelytieteen ensimmäisen vuoden yliopisto-opinnot kaikille avoimina ja ilmaisena tarjoavan hankkeen pilotti alkaa syksyllä 2018. Digital Education for All -hankkeen suorituksia voi myöhemmin käyttää osana yliopistotutkintoa, ahkerimmille opiskelijoille on tarjolla jopa varsinainen opiskelupaikka tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opintoihin."

DigiCampus, Itä-Suomen yliopisto

"DigiCampus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke. Hankkeessa luodaan korkeakoulujen digitaalinen pilvioppimisympäristö ympärivuotisten opiskelumahdollisuuksien tukemiseksi, tuotetaan pedagogis-digitaalinen tukipalvelujen toimintamalli ja oppimisympäristön laatumittari, sekä kehitetään kampusten fyysis-digitaalista oppimismaisemaa."

Yliopistojen opiskelijavalintojen uudistamishanke, Helsingin yliopisto

"Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt korkeakoulujen kanssa prosessin, jossa korkeakoulut uudistavat valintamenettelyjään tavoitteena vähentää tarpeettomia välivuosia ja aikaistaa korkeakouluopintojen aloitusta. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä, yhtenäistää käytänteitä ja hyödyntää ylioppilastutkintoa opiskelijavalinnoissa nykyistä laajemmin."