Anttonen Sanna, Yliopistonopettaja/University Teacher

Anttonen Sanna, Yliopistonopettaja/University Teacher
Puhelinnumero:
040 8054 408
Oppiaine:
Psykologia / Psychology
Huone:
Kokkola: 121

Oppiarvo / Degree

KM (kasvatustiede), PsM (psykologia) / M.A. (Educ.), M.A. (Psych.)

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät / Subject related tasks

  • Suunnittelu ja kehittäminen / Planning and development
  • Opetus /Teaching
  • Ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, tutkintotavoitteinen opiskelu/ Guidance on study planning, contents, modes of study, studying for a degree

Muut tehtävät ja osaamisalueet / Other tasks and competence

  • Kehityspsykologia ja persoonallisuuspsykologia ja työ- ja organisaatiopsykologia
  • Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky -verkkokurssi
  • Opintoneuvonta

Tieteellinen toiminta / Scientific activity

Julkaisut / Publications