Julkaisut

Kukaan ei kirjoita yksin/ Nora Ekström*. - // Kirjoittamisen käänteitä(toim) Anne Mäntynen, Jonna Riikonen*. - Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto, 2018. - 201 s. - Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja; - ISBN 978-951-9062-90-7

Kirjoittamisen opettajan kertomus: kirjoittamisen opettamisesta kognitiiviselta pohjalta/ Nora Ekström*. - Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2011. - 272 s. - Jyväskylä studies in humanities; 160 - ISBN 978-951-39-4419-3 (nid.) < http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4443-8>

Tarvitaanko muutakin kuin hyvä lukulasit? Kirjoittamisen oppimista edistävä palaute / Nora Ekström*, - // Luova laji. Näkökulmia kirjoittamisen tutkimukseen (toim) Juri Joensuu*, Nora Ekström*, Tuomo Lahdelma*, Risto Niemi-Pynttäri*. - Jyväskylä: Atena Kustannus Oy, 2008. - ISBN 978-951-796-516-3

Tekijä kirjoittajakoulutuksessa/ Nora Ekström*. - // Tekijyyden ulottuvuuksia(toim) Eeva Rohas*, Erkki Vainikkala*, Tuomo Lahdelma*. - Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2008. - Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja; 93 - ISBN 978-951-39-3112-4