Julkaisut

Ekström, N. (2021). From the Shadow of a Myth to an Academic Subject : Teaching Writing from a Cognitive Base. In M. Moore, & S. Meekings (Eds.), <i>The Place and the Writer : International Intersections of Teacher Lore and Creative Writing Pedagogy</i> (pp. 59-74). Bloomsbury Academic. <a href="https://doi.org/10.5040/9781350127180.ch-005" target="_blank">https://doi.org/10.5040/9781350127180.ch-005</a>

Ekström, N. (2018). Kukaan ei kirjoita yksin. In A. Mäntynen, & J. Riikonen (Eds.), <i>Kirjoittamisen käänteitä</i> (pp. 145-162). Äidinkielen opettajain liitto. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja.

Ekström, N. (2011). <i>Kirjoittamisen opettajan kertomus: kirjoittamisen opettamisesta kognitiiviselta pohjalta</i> [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in humanities, 160. <a href="http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4443-8" target="_blank">http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4443-8</a>

Ekström, N. (2008). Tarvitaanko muutakin kuin hyvä lukulasit? Kirjoittamisen oppimista edistävä palaute. In J. Joensuu, N. Ekström, T. Lahdelma, & R. Niemi-Pynttäri (Eds.), <i>Luova laji. Näkökulmia kirjoittamisen tutkimukseen</i> (pp. 35-55). Atena Kustannus Oy.

Ekström, N. (2008). Tekijä kirjoittajakoulutuksessa. In E. Rohas, E. Vainikkala, & T. Lahdelma (Eds.), <i>Tekijyyden ulottuvuuksia</i> (pp. 209-224). Jyväskylän yliopisto. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja, 93.