Julkaisut

Jolanki, O., Eskola, P., & Aaltonen, M. (2023). People with memory illnesses and their spouses as actors in the hybrid care model. <i>Journal of Family Research</i>, <i>35</i>, 326-344. <a href="https://doi.org/10.20377/jfr-892" target="_blank">https://doi.org/10.20377/jfr-892</a>

Eskola, P., & Jolanki, O. (2022). Mikä muuttui 20 vuoden aikana? : pohdintaa ikääntyvän puoliso-omaishoitajan asemasta ja kotiin saatavasta tuesta. <i>Gerontologia</i>, <i>36</i>(4), 412-419. <a href="https://doi.org/10.23989/gerontologia.99217" target="_blank">https://doi.org/10.23989/gerontologia.99217</a>

Eskola, P., Jolanki, O., & Aaltonen, M. (2022). Through Thick and Thin : The Meaning of Dementia for the Intimacy of Ageing Couples. <i>Healthcare</i>, <i>10</i>(12), Article 2559. <a href="https://doi.org/10.3390/healthcare10122559" target="_blank">https://doi.org/10.3390/healthcare10122559</a>

Eskola, P., Jolanki, O., Van Aerschot, L., & Aaltonen, M. (2022). Muistisairauden aiheuttamat käyttäytymisen muutokset ja parisuhteen vastavuoroisuus. <i>Gerontologia</i>, <i>36</i>(4), 344-361. <a href="https://doi.org/10.23989/gerontologia.114513" target="_blank">https://doi.org/10.23989/gerontologia.114513</a>

Aaltonen, M. S., Martin-Matthews, A., Pulkki, J. M., Eskola, P., & Jolanki, O. H. (2021). Experiences of people with memory disorders and their spouse carers on influencing formal care : “They ask my wife questions that they should ask me”. <i>Dementia</i>, <i>20</i>(7), 2307-2322. <a href="https://doi.org/10.1177/1471301221994300" target="_blank">https://doi.org/10.1177/1471301221994300</a>

Rautiainen, A. M., Tapola-Tuohikumpu, S., Eskola, P., & Saurén, K. (2021). Opettaja verkko-opetuksen pedagogisena käsikirjoittajana : ohjausta ja vuorovaikutusta avoimen yliopiston virtuaalisella kampuksella. <i>Aikuiskasvatus</i>, <i>41</i>(4), 347-354. <a href="https://doi.org/10.33336/aik.112756" target="_blank">https://doi.org/10.33336/aik.112756</a>

Van Aerschot, L., Aaltonen, M., & Eskola, P. (2021, 16.11.2021). Muistisairaat ja heidän omaishoitajansa kokevat olevansa heitteillä: ”Apu on riittämätöntä”. <i>MustRead</i>. <a href="https://www.mustread.fi/artikkelit/muistisairaat-ja-heidan-omaishoitajansa-kokevat-olevansa-heitteilla-apu-on-riittamatonta/" target="_blank">https://www.mustread.fi/artikkelit/muistisairaat-ja-heidan-omaishoitajansa-kokevat-olevansa-heitteilla-apu-on-riittamatonta/</a>

Van Aerschot, L., Eskola, P., & Aaltonen, M. (2021). Muistisairaiden ja puoliso-omaishoitajien kokemuksia tuen riittämättömyydestä. <i>Gerontologia</i>, <i>35</i>(3), 264-282. <a href="https://doi.org/10.23989/gerontologia.99262" target="_blank">https://doi.org/10.23989/gerontologia.99262</a>

Saurén, K., Karjalainen, M., Rautiainen, A. M., Eskola, P., & Tapola-Tuohikumpu, S. (2020). Käytäntö kohtaa teorian : Avoimen yliopiston virtuaalinen kampus. In A. Virtanen, J. Helin, & P. Tynjälä (Eds.), <i>Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa</i> (pp. 57-62). Koulutuksen tutkimuslaitos. <a href="http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4" target="_blank">http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4</a>

Eskola, P., Uotinen, V., & Helin, S. (2007). Distance learning in gerontology – Meeting the challenges. In A. Lionarakis (Ed.), <i>Forms of Democracy in Education: Open Access and Distance Education</i>.

Saarenheimo, M., Fried, S., & Eskola, P. (2007). Exploring the cultural borderlines of family caregiving in Finland. In I. Paoletti (Ed.), <i>Family Caregiving for Older Disabled People: Relational and Institutional Issues</i> (pp. 333-357). Nova Science Publishers.

Eskola, P., & Saarenheimo, M. (2005). Omaishoitoperheen sosiaalinen verkosto. In M. Saarenheimo, & M. Pietilä (Eds.), <i>Kaksin kotona – iäkkäiden omaishoitoperheiden arjen ulottuvuuksia</i>. Vanhustyön Keskusliitto. Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke., Tutkimusraportti 6.

Parkatti, T., & Eskola, P. (2004). <i>EUROFAMCARE: Services for Supporting Family Carers of Elderly People in Europe: Characteristics, Coverage and Usage</i>. <a href="http://www.uke.uni-hamburg.de/institute/medizinsoziologie/ins2/gerontologie/eurofamcare/nabares/htm" target="_blank">http://www.uke.uni-hamburg.de/institute/medizinsoziologie/ins2/gerontologie/eurofamcare/nabares/htm</a>