Julkaisut

Distance learning in gerontology – Meeting the challenges / Päivi Eskola*, Virpi Uotinen*, Satu Helin*. - // Forms of Democracy in Education: Open Access and Distance Education (toim) A Lionarakis. - Athens 2007.

Exploring the cultural borderlines of family caregiving in Finland / Marja Saarenheimo, Suvi Fried, Päivi Eskola*. - // Family Caregiving for Older Disabled People: Relational and Institutional Issues (toim) I Paoletti. - 1 - New York: Nova Science Publishers, 2007. - ISBN 1-59454-808-0

Omaishoitoperheen sosiaalinen verkosto/ Päivi Eskola*, Marja Saarenheimo. - // Kaksin kotona – iäkkäiden omaishoitoperheiden arjen ulottuvuuksia(toim) Marja Saarenheimo, Minna Pietilä. - Helsinki: Vanhustyön Keskusliitto, 2005. - Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. ; Tutkimusraportti 6

EUROFAMCARE: Services for Supporting Family Carers of Elderly People in Europe: Characteristics, Coverage and Usage / Terttu Parkatti*, Päivi Eskola*. 2004. < http://www.uke.uni-hamburg.de/institute/medizinsoziologie/ins2/gerontologie/eurofamcare/nabares/htm>