Julkaisut

Aaltonen, M. S., Martin-Matthews, A., Pulkki, J. M., Eskola, P., & Jolanki, O. H. (2021). Experiences of people with memory disorders and their spouse carers on influencing formal care : “They ask my wife questions that they should ask me”. <i>Dementia</i>, <i>OnlineFirst</i>. <a href="https://doi.org/10.1177/1471301221994300" target="_blank">https://doi.org/10.1177/1471301221994300</a>

Van Aerschot, L., Eskola, P., & Aaltonen, M. (2021). Muistisairaiden ja puoliso-omaishoitajien kokemuksia tuen riittämättömyydestä. <i>Gerontologia</i>, <i>35</i>(3), 264-282. <a href="https://doi.org/10.23989/gerontologia.99262" target="_blank">https://doi.org/10.23989/gerontologia.99262</a>

Saurén, K., Karjalainen, M., Rautiainen, A. M., Eskola, P., & Tapola-Tuohikumpu, S. (2020). Käytäntö kohtaa teorian : Avoimen yliopiston virtuaalinen kampus. In A. Virtanen, J. Helin, & P. Tynjälä (Eds.), <i>Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa</i> (pp. 57-62). Koulutuksen tutkimuslaitos. <a href="http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4" target="_blank">http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4</a>

Eskola, P., Uotinen, V., & Helin, S. (2007). Distance learning in gerontology – Meeting the challenges. In A. Lionarakis (Ed.), <i>Forms of Democracy in Education: Open Access and Distance Education</i>.

Saarenheimo, M., Fried, S., & Eskola, P. (2007). Exploring the cultural borderlines of family caregiving in Finland. In I. Paoletti (Ed.), <i>Family Caregiving for Older Disabled People: Relational and Institutional Issues</i> (pp. 333-357). Nova Science Publishers.

Eskola, P., & Saarenheimo, M. (2005). Omaishoitoperheen sosiaalinen verkosto. In M. Saarenheimo, & M. Pietilä (Eds.), <i>Kaksin kotona – iäkkäiden omaishoitoperheiden arjen ulottuvuuksia</i>. Vanhustyön Keskusliitto. Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke., Tutkimusraportti 6.

Parkatti, T., & Eskola, P. (2004). <i>EUROFAMCARE: Services for Supporting Family Carers of Elderly People in Europe: Characteristics, Coverage and Usage</i>. <a href="http://www.uke.uni-hamburg.de/institute/medizinsoziologie/ins2/gerontologie/eurofamcare/nabares/htm" target="_blank">http://www.uke.uni-hamburg.de/institute/medizinsoziologie/ins2/gerontologie/eurofamcare/nabares/htm</a>