Julkaisut

Häkli, H. (2015). АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ В ДОМЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ: ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО? - [Active Ageing in a Nursing Home. Is it possible?]. In Г. А. Миннигалеева (Ed.), Активное долголетие: актуальные тенденции в социальной политике и практике [Текст] : международная конференция "50 плюс: все плюсы зрелого возраста", 17-19 сентября 2012 г. Уфа, Республика Башкортостан : материалы научно-практической конференции. - [Active Aging: current trends in social policy and practice : International Conference "50 plus: all the advantages of mature age", 17-19 September 2012 Ufa, Republic of Bashkortostan: Materials of scientifically-practical conference] (pp. 223-225). Туймазинский вестник.

Häkli, H. (2014). Kuinka tavoittaa hoivakodin henki? Valokuvaelisitaatio tutkimusmetodina. In P. Hämeenaho, & E. Koskinen-Koivisto (Eds.), Moniulotteinen etnografia (pp. 212-234). Helsinki, Finland: Ethnos ry.

Häkli, H. (2010). Mielipiteitä pelaamalla : laatupeli vanhusten tulkkina. Yhteiskuntapolitiikka, 75 (4), 431-442.

Häkli, H. (2010). Ambulerande cirkus - Kiertävä sirkus kotihoidossa. : Työryhmä Susiluoma .

Häkli, H. (2007). Rikosajatuksia vanhusten laitoshoidosta. In T. Kröger (Ed.), Vanhuus ja sosiaalityö (pp. 289-305). Jyväskylä, Finland: Ps-kustannus.

Häkli, H. (2004). Koti vai kasarmi ? Vanhusten ajatuksia vanhainkodista. : Jyväskylän yliopisto.