Julkaisut

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ В ДОМЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ: ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО? - [Active Ageing in a Nursing Home. Is it possible?] / Helky Häkli*. - // Активное долголетие: актуальные тенденции в социальной политике и практике [Текст] : международная конференция "50 плюс: все плюсы зрелого возраста", 17-19 сентября 2012 г. Уфа, Республика Башкортостан : материалы научно-практической конференции. - [Active Aging: current trends in social policy and practice : International Conference "50 plus: all the advantages of mature age", 17-19 September 2012 Ufa, Republic of Bashkortostan: Materials of scientifically-practical conference] (toim) Г.А. Миннигалеева. Туймазинский вестник, 2015. - 238 s. - ISBN 978-5-906089-24-3

Kuinka tavoittaa hoivakodin henki? Valokuvaelisitaatio tutkimusmetodina/ Helky Häkli*. - // Moniulotteinen etnografia(toim) Pilvi Hämeenaho*, Eerika Koskinen-Koivisto*. - Helsinki: Ethnos ry, 2014. - 393 s. - Ethnos toimite; 17 - ISBN 978-951-96345-9-3

Mielipiteitä pelaamalla : laatupeli vanhusten tulkkina / Helky Häkli*. - // Yhteiskuntapolitiikka 75 (2010): 4 s. 431-442

No library reference format for: Ambulerande cirkus - Kiertävä sirkus kotihoidossa

Rikosajatuksia vanhusten laitoshoidosta / Helky Häkli*, - // Vanhuus ja sosiaalityö (toim) Teppo Kröger*. - Jyväskylä: Ps-kustannus, 2007. - ISBN 978-952-451-153-7

Koti vai kasarmi ? Vanhusten ajatuksia vanhainkodista / Helky Häkli*. - Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004.