Hallamäki Irene, Yliopistonopettaja/University Teacher

Hallamäki Irene, Yliopistonopettaja/University Teacher
Puhelinnumero:
050 441 7176
Oppiaine:
Suomen kieli, suomi toisena ja vieraana kielenä / Finnish and Finnish as a Second or Foreign Language
Huone:
RUU B441

Oppiarvo / Degree

FL (suomen kieli)
Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät / Subject related tasks

  • Suunnittelu ja kehittäminen / Planning and development
  • Opetus /Teaching
  • Ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut / Guidance on study planning, contents, modes of study, recognition of prior learning