Hämäläinen Sari, Yliopistonopettaja/University Teacher

Hämäläinen Sari, Yliopistonopettaja/University Teacher
Puhelinnumero:
040 576 7764
Oppiaine:
Kasvatustiede / Education
Huone:
RUU C425

KM (kasvatustiede)

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät

  • suunnittelu ja kehittäminen
  • opetus
  • ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut