Hänninen Titta, Yliopistonopettaja / University Teacher

Hänninen Titta, Yliopistonopettaja / University Teacher
Puhelinnumero:
050 328 5056
Oppiaine:
Suomen kieli, suomi toisena ja vieraana kielenä / Finnish and Finnish as a Second or Foreign Language
Huone:
RUU C440

Oppiarvo / Degree

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät / Subject related tasks

  • Suunnittelu ja kehittäminen / Planning and development
  • Opetus /Teaching
  • Ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut / Guidance on study planning, contents, modes of study, recognition of prior learning

Muut osaamisalueet / Other competence

Tieteellinen toiminta / Scientific activity